Публічні запити
За формою надходження:
В електронному вигляді
15
Поштою (електронною поштою)
42
Через органи влади
14
Всього:
71
За категорією:
ЗМІ
6
Фізична особа
34
Юридична особа
31
Всього:
71
За регіоном:
За напряком питання:
Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України
1
Діяльність центральних органів виконавчої влади
1
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
2
Публічний запит
67
Всього:
71
Результати розгляду: