Публічні запити
За формою надходження:
В електронному вигляді
24
Поштою (електронною поштою)
16
Через органи влади
9
Всього:
49
За категорією:
ЗМІ
6
Фізична особа
36
Юридична особа
7
Всього:
49
За регіоном:
За напряком питання:
Публічний запит
49
Всього:
49
Результати розгляду: