Публічні запити
За формою надходження:
В електронному вигляді
38
Поштою (електронною поштою)
26
Через органи влади
8
Всього:
72
За категорією:
ЗМІ
8
Фізична особа
31
Юридична особа
33
Всього:
72
За регіоном:
За напряком питання:
Публічний запит
71
Транспорт і зв'язок
1
Всього:
72
Результати розгляду: