Публічні запити
За формою надходження:
В електронному вигляді
29
Від інших органів, установ, організацій
4
За допомогою засобів телефонного зв'язку
1
Поштою (електронною поштою)
28
Факсом
1
Через органи влади
6
Всього:
69
За категорією:
ЗМІ
12
Фізична особа
26
Юридична особа
31
Всього:
69
За регіоном:
м.Київ
1
Всього:
1
За напряком питання:
Публічний запит
37
Транспорт і зв'язок
32
Всього:
69
Результати розгляду: