Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання    Відділ безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів
Версiя для друку


Відділ безпеки руху та перевезення небезпечних вантажів

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Здійснює заходи щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

2. Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

3. Розробляє та реалізує разом з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Підприємствами та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади у межах чинного законодавства державні та галузеві програми у сфері безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів, здійснює контроль за їх виконанням.

4. Організовує та контролює роботу щодо підвищення кваліфікації, навчання і перевірки знань посадових осіб, фахівців Підприємств з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

5. Організовує розробку проектів нових, перегляд або скасування в разі необхідності чинних законодавчих і нормативно-правових актів, галузевих нормативних документів з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

6. Бере участь у проведенні розслідувань катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій з тяжкими наслідками на транспорті.

7. Розробляє профілактичні заходи щодо попередження катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті.

8. Веде оперативний облік катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на автомобільному транспорті загального користування та відомчому автомобільному транспорті, міському електричному, залізничному, авіаційному, морському та річковому транспорті, в сферах дорожнього господарства, поштового зв’язку, інфраструктури та готує керівництву Міністерства узагальнену інформацію із зазначених питань та інформацію про наглядову діяльність з питань безпеки руху, польотів, судноплавства.

9. Здійснює аналіз аварійності на транспорті та доведення його результатів до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Підприємств за належністю.

10. Здійснює відомчий контроль за виконанням вимог Системи управління безпекою руху на транспорті по підгалузям.

11. Здійснює методичне керівництво, координацію та відомчий контроль за роботою Підприємств з питань забезпечення безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

12. Організовує та бере участь у проведенні перевірок з питань організації роботи, пов’язаної з забезпеченням безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів на Підприємствах.

13. Розробляє та погоджує технічні завдання науково-дослідним та проектно-конструкторським організаціям на проведення робіт з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів, контролює та координує хід їх виконання. Готує висновки та пропозиції по закінченим науково-дослідним роботам.

14. В межах компетенції здійснює контроль за виконанням міжнародних договорів України (конвенцій, угод, протоколів тощо) з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів, бере участь у роботі по приєднанню України до інших міжнародних договорів.

15. Бере участь у межах компетенції у підготовці матеріалів та роботі Міжнародного Транспортного Форуму (Європейської Конференції Міністрів Транспорту), Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції Відділу.

16. Бере участь у розробці програм міжнародного співробітництва з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

17. Бере участь у міжнародних проектах та міждержавних програмах Європейського Союзу з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів (Tacis TRACECA, TWINNING, TAIEX та інших).

18. Здійснює заходи з виконання Міністерством функцій компетентного органу України у сфері перевезення небезпечних вантажів.

19. Бере участь у розробці та здійсненні заходів з питань безпечного перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, повітряним морським та річковим транспортом.

20. Погоджує умови транспортування територією України небезпечних вантажів.

21. Розглядає листи, запити, звернення тощо з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

22. Організовує і проводить наради, семінари, конференції з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів.

23. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід з питань забезпечення безпеки руху, польотів, судноплавства та перевезення небезпечних вантажів і здійснює заходи щодо його розповсюдження на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу та поштового зв’язку.

24. Здійснює в межах компетенції розгляд та узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів, що беруть участь у дорожньому русі та підлягають державній реєстрації і обліку органами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, у встановленому порядку.

25. Бере участь в межах компетенції у розгляді звітів керівників Підприємств про виконання умов контрактів та матеріалів на їх преміювання.

26. Бере участь у підготовці матеріалів на засідання Колегій Міністерства, до апаратних нарад Міністерства, Комісії Міністерства з питань безпеки транспорту тощо з питань, що належать до компетенції Відділу.