Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Програми з підвищення безпеки на транспорті
Версiя для друку


Програми з підвищення безпеки на транспорті

Державні та галузеві програми

З метою покращення стану аварійності на транспорті прийнято накази Мінінфраструктури:

 • від 18.03.2016 № 112 «Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2016-2018 роки»;
 • від 26.06.2013 № 426 «Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки»;
 • від 28.11.2013 № 960 «Про затвердження Плану заходів Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки»;
 • від 15.01.2014 № 18 «Про затвердження Галузевої програми з безпеки польотів на 2014-2016 роки».

Крім цього, 23.11.2015 Укрзалізницею затверджено Галузеву програму забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2016-2020 роки.

Міжнародні програми

Щодо стану підготовки та реалізації проектів міжнародної та фінансової допомоги в рамках інструменту Twinning

З метою надання допомоги Мінінфраструктури для покращення ситуації у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема комерційних автомобільних перевезень в Україні у відповідності до технічних вимог ЄС та передового світового досвіду, зменшення кількості ДТП і смертельних випадків, до яких вони призводять на комерційному автомобільному транспорті, для забезпечення достатньої інституційної спроможності, в Мінінфраструктури протягом 2014–2016 років реалізується проект технічної допомоги ЄС Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень» (далі – проект Twinning).

У якості партнерів вказаного проекту Twinning виступають чотири інституції з трьох держав-членів ЄС: Головна дорожньо-транспортна інспекція Республіки Польща (GITD), Федеральний офіс з вантажних перевезень Федеративної Республіки Німеччина (BAG), Федеральний науково-дослідний інститут дорожнього господарства Федеративної Республіки Німеччина (BASt) та Державна дорожньо-транспортна інспекція Міністерства транспорту та комунікацій Литовської Республіки (SRTI).

Такий консорціум держав-членів ЄС має забезпечити Мінінфраструктури якісною експертною підтримкою, що дозволить останньому прискорити розбудову власної інституційної спроможності та отримати найкращі європейські практики та досвід, особливо щодо системи управління безпекою дорожнього руху, кваліфікації менеджерів та управлінців автомобільних транспортних підприємств, а також сертифікації транспортних засобів, їх складових частин та обладнання.

Загальне завдання проекту Twinning полягає у покращенні безпеки комерційних автоперевезень в Україні у відповідності до технічних вимог ЄС та передового світового досвіду та зменшенні кількості ДТП і тяжкості їх наслідків. При цьому, в структуру проекту Twinning включено такі компоненти:

 • системи управління безпекою дорожнього руху на автомобільному транспорті (Компонент А);
 • підтвердження професійної компетентності водіїв та менеджерів автомобільних перевізників (Компонент В);
 • сертифікація транспортних засобів, їх частин та обладнання (Компонент С);
 • технічне розслідування ДТП за участю комерційного автомобільного транспорту (Компонент D).

Як результат, реалізація зазначеного проекту Twinning сприятиме:

 • підвищенню спроможності з організації управління безпекою руху на автотранспорті, визначенню відповідної інституційної структури, а також розробленню відповідних правил та процедур;
 • розробці нормативно-правової бази для системи підтвердження професійної компетентності водіїв та менеджерів автомобільних перевізників відповідно до Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 липня 2003 року про початкову кваліфікацію і періодичну підготовку водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирів, що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3820/85 і Директиви Ради 91/439/ЄЕС та відміняє Директиву Ради 76/914/ЄЕС та Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту і Ради від 21 жовтня 2009 року, що встановлює спільні правила щодо умов, яких треба дотримуватись для зайняття діяльністю оператора автомобільних перевезень, та скасовує Директиву Ради 96/26/ЄС;
 • розробці нормативно-правової бази для системи підтвердження відповідності транспортних засобів, їх частин та обладнання відповідно до Директиви 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 вересня 2007 року, що встановлює рамки для затвердження автотранспортних засобів та причепів до них, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива);
 • розробці нормативно-правової бази для технічного розслідування ДТП за участю комерційного автомобільного транспорту.

Окрім цього, з метою вдосконалення національної системи безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до загальноєвропейських норм та стандартів ЄС, а також для посилення спроможності Мінінфраструктури у виробленні політики Мінінфраструктури (як компетентного органу України з питань перевезення небезпечних вантажів) в частині забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів, у серпні 2016 року в Мінінфраструктури починається реалізація нового проекту технічної допомоги ЄС в рамках інструменту Twinning з питань сприяння підвищенню безпеки при перевезенні небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні.

Загальне завдання нового проекту Twinning полягає у покращенні та вдосконаленні мультимодальної системи перевезень небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом в Україні відповідно до загальноєвропейських норм та стандартів, а також посиленні спроможності Мінінфраструктури у формуванні та реалізації державної політики у частині впровадження та контролю за дотриманням вимог перевезень небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим транспортом та у мультимодальному сполученні.

Щодо стану підготовки та реалізації проектів міжнародної та фінансової допомоги в рамках інструменту ТРАСЕКА

З метою визначення основних проблем, які призводять до низького рівня безпеки дорожнього руху, та покращення транспортної системи коридору Європа – Кавказ – Азія в частині забезпечення безпеки, надійності і захисту учасників дорожнього руху, майна, суспільства і навколишнього природного середовища, у 2009 – 2011 роках було реалізовано регіональний проект ТРАСЕКА «Безпека дорожнього руху». В рамках цього проекту визначені пріоритетні напрями та цілі в сфері безпеки дорожнього руху в кожній із країн-учасниць проекту, а також розроблений загальний Регіональний План дій з безпеки дорожнього руху, який повинен був стати в якості базової моделі при розробці власних планів дій для кожної із країн-партнерів Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

При цьому, з метою подальшої реалізації Регіонального Плану дій з безпеки дорожнього руху, а також для розробки на його основі національних планів дій з безпеки дорожнього руху для кожної із країн ТРАСЕКА, у 2014–2016 роках було реалізовано проект ТРАСЕКА «Безпека дорожнього руху ІІ» (далі – проект ТРАСЕКА), результати та напрацювання якого сприятимуть підвищенню надійності транспортної системи коридору Європа-Кавказ-Азія, забезпеченню належного рівня захисту учасників дорожнього руху та навколишнього середовища.

Щодо стану підготовки та реалізації проектів міжнародної та фінансової допомоги в рамках інструменту TAIEX

З метою участі в навчальному візиті щодо вивчення досвіду Литовської Республіки в частині виконання законодавства ЄС у сфері безпеки на залізничному транспорті (в рамках інструменту ТАІЕХ), у травні 2015 року відбулось відрядження делегації Мінінфраструктури у м. Вільнюс (Литовська Республіка).

Зокрема, в рамках цього навчального візиту було вивчено передовий досвід Литовської Республіки у сфері безпеки на залізничному транспорті в частині:

 • впровадження системи управління безпеки для залізничних підприємств та менеджерів інфраструктури;
 • методів оцінки ризиків;
 • обліку та аналізу транспортних подій на залізничному транспорті;
 • оцінки втрат, спричинених транспортними подіями на залізничному транспорті;
 • створення і підтримки національного реєстру залізничного рухомого складу;
 • європейської системи звітності залізничних підприємств, а також співпраці з Європейським агентством залізничного транспорту (ERA).

З метою участі в навчальному візиті щодо вивчення досвіду Республіки Польща з питань здійснення контрольно-наглядової діяльності на автомобільному транспорті (в рамках інструменту ТАІЕХ), у квітні 2016 року відбулось відрядження делегації Мінінфраструктури у складі представників від Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки до міст Варшава та Бидгощ (Республіка Польща).

У рамках цього навчального візиту було отримано практичний досвід Республіки Польща з питань здійснення відповідними контролюючими органами Республіки Польща контрольно-наглядової діяльності за забезпеченням безпеки на автомобільному транспорті та вдосконалення державної політики у цій сфері.


{#HTML_FILES#}