Для людей
з вадами зору

    Галузі    Поштовий зв'язок    Стратегічні завдання поштового зв'язку
Версiя для друку


Стратегічні завдання поштового зв'язку

Сьогодні перед УДППЗ «Укрпошта» стоять наступні стратегічні завдання:
 
Реформа управління компанією

 

1. Організаційно-правова реформа.

Передбачається проведення перетворення державного унітарного комерційного підприємства УДППЗ «Укрпошта» у акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі (Корпоратизація).

Корпоратизація Укрпошти надасть необхідний поштовх у проведенні так необхідної модернізації підприємства та стимулюватиме її в подальшому постійно підвищувати свою конкурентоздатність.

1.1. Реформа структури.

Після створення ПАТ «Укрпошта», в рамках продовження реформування системи управління компанією,планується здійснити наступні кроки:

На І етапі побудувати вертикально-інтегровану компанію з виділенням окремих бізнес-одиниць за напрямами та здійснити перехід до дивізіональної моделі управління зі створенням макрорегіонів.

На ІІ етапі, на базі деяких спеціалізованих дирекцій, розглянути доцільність створення окремих підприємств, в тому числі із залученням приватного капіталу, які зможуть працювати як з підрозділами Укрпошти по схемі аутсорсінгу або агентських угод, так і з будь-якими іншими компаніями.

2. Технічна реформа.

2.1. Автоматизація виробництва.

Впровадження єдиної централізованої інтегрованої платформи (ЄЦІП);

Впровадження єдиної ІТ-платформи прийому платежів у всіх автоматизованих відділеннях зв'язку з повним циклом управління послугами.

Автоматизація6500-7000 робочих місць (всі відділення І-ІV групи).

Створення безпечної, керованої та динамічної ІТ-інфраструктури управління ресурсами підприємства.

Автоматизація процесів оброблення пошти в ДОПП, а саме: перехід від повністю ручного до автоматизованого сортування посилок, бандеролей і дрібних пакетів.

2.2. Оновлення автопарку.

Приведення парку автомобільного транспорту підприємства до віку, який не перевищує 8 років.

2.3. Програма енергозбереження.

Направлена на підвищення енергоефективності підприємства, зниження споживання ПММ, електроенергії,природнього газу та теплової енергії центрального опалення. Крім того, передбачає виконання будівельних робіт із заміни вікон на металопластикові та оздоблення фасадів будівель ізолюючими та іншими енергозберігаючими матеріалами.

 

Відповідно до Програми реформ Укрпошта має вирішити такі стратегічні завдання:
1. Збільшення доходів:

Підвищення доходності та обсягів послуг, що надаються.

Розвиток існуючих каналів продажів.

Розвиток партнерської мережі.

Інтеграція зі споживачами.

Стандартизація послуг, продуктів та процесів їх надання.

Створення чіткої системи звітності та аналітики.

Підвищення якості обслуговування на ділянці «останньої милі».

Підвищення швидкості та якості обслуговування споживачів.

2. Оптимізація витрат:

Впрова­дження новітніх технологій.

Удосконалення апарату управління, скорочення адміністративно-управлінських витрат

Контроль достовірності інформації, забезпечення повноти та актуальності даних обліку, мінімізація ручного вводу.

Розробка оптимальної стратегії технічного розвитку підприємства, що за­безпечує раціональний рівень витрат.

Зменшення впливу людського фактору на виробничі процеси.

Розвиток кадрового потенціалу на підприємстві.