Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання    Відділ транспортної безпеки та цивільного захисту
Версiя для друку


Відділ транспортної безпеки та цивільного захисту

Відділ транспортної безпеки та цивільного захисту відповідно до покладених на нього завдань:

1. Організовує і координує роботу, пов'язану із забезпеченням транспортної безпеки та цивільного захисту на Підприємствах.

2. Розробляє і реалізує, разом з структурними підрозділами апарату Міністерства, Підприємствами План заходів Міністерства інфраструктури України щодо запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання в діяльність транспорту, поштового зв’язку та інфраструктури.

3. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо розробки нових, перегляду або скасування чинних нормативно-правових актів з питань транспортної безпеки та цивільного захисту.

4. Здійснює розгляд і узгодження проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Відділу.

5. Забезпечує діяльність Оперативного штабу Міністерства з питань реагування на надзвичайні ситуації у транспортно-дорожньому комплексі.

6. Забезпечує координацію діяльність функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та спеціалізованих служб цивільного захисту, що створюються Міністерством.

7. Координує та контролює виконання планів підготовки Підприємств до сталої роботи в осінньо-зимовий період.

8. Розробляє та координує заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування Підприємств з питань цивільного захисту в особливий період.

9. Забезпечує віднесення Підприємств до категорій з цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку.

10. Забезпечує методичне керівництво Підприємствами щодо виконання ними вимог транспортної, техногенної та пожежної безпеки.

11. Організовує створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

12. Забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб Міністерства та Підприємств.

13. Організовує здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд цивільного захисту Підприємств.

14. Бере участь в організації розробки, узгодженні та експертизі державних та галузевих програм з питань транспортної безпеки та цивільного захисту.

15. Веде облік випадків пожеж та актів незаконного втручання в діяльність транспортно-дорожнього комплексу, поштового зв’язку та інфраструктури.

16. У межах своїх повноважень здійснює методичне керівництво роботою відповідних підрозділів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, Підприємств з питань, що належать до компетенції Відділу.

17. Організовує підготовку зведених аналітичних звітів з питань транспортної безпеки та цивільного захисту.

18. Розробляє пропозиції до програм міжнародного співробітництва у сферах, визначених основними завданнями, та бере участь у їх реалізації.

19. Бере участь у службових розслідуваннях фактів порушення вимог законодавства у сфері транспортної безпеки та цивільного захисту, організовує прийняття відповідних заходів з метою усунення причин та обставин їх виникнення.

20. Координує питання підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань посадових осіб і спеціалістів з питань цивільного захисту.

21. Розглядає листи, запити, звернення тощо з питань, що належать до компетенції Відділу.

22. Готує матеріали для розгляду на Колегії Міністерства, апаратних нарадах з питань, що належать до компетенції Відділу.

23. Організовує і проводить наради, семінари, конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

24. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід з питань транспортної безпеки та цивільного захисту, здійснює заходи щодо його впровадження і розповсюдження.