Для людей
з вадами зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання    Відділ технічного регулювання, екологічної безпеки та страхової політики
Версiя для друку


Відділ технічного регулювання, екологічної безпеки та страхової політики

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

         1. Здійснює заходи щодо формування та забезпечення реалізації державної політики щодо технічного регулювання, ліцензійної діяльності, екологічної безпеки та страхової політики у сфері транспорту, дорожнього господарства та інфраструктури.

         2. Здійснює заходи з виконання Мінінфраструктури функцій компетентного органу України щодо забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року.

         3. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо розробки нових, перегляду або скасування чинних нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Відділу.

         4. Здійснює розгляд і узгодження проектів нормативно-правових актів з питань, які належать до компетенції Відділу.

         5. У межах своїх повноважень здійснює методичне керівництво роботою відповідних підрозділів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, з питань, які належать до компетенції Відділу.

         6. Узагальнює інформацію щодо сертифікаційної діяльності органів сертифікації, підпорядкованих Міністерству.

        7. Координує розробку та погоджує положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України.

        8. Здійснює методичне керівництво ліцензійної діяльності органів ліцензування, підпорядкованих Міністерству.

         9. Координує розробку та погоджує ліцензійні умови і порядок здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов провадження: господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним, авіаційним, автомобільним, морським та річковим транспортом.

         10. Розглядає листи, заяви та скарги працівників підприємств з питань, які належать до компетенції Відділу.

         11. Готує матеріали для розгляду на Колегії, які належать до компетенції Відділу.

         12. Організовує і проводить наради, семінари, конференції з питань, які належать до компетенції Відділу.

         13. Вивчає передовий вітчизняний і закордонний досвід з питань технічного регулювання, ліцензування та страхової політики, вживає заходи щодо його впровадження і розповсюдження.

         14. Бере участь у межах компетенції у підготовці матеріалів та роботі Міжнародного Транспортного Форуму (Європейської Конференції Міністрів Транспорту), Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних організацій з питань, які належать до компетенції Відділу.

         15. Бере участь у міжнародних проектах та міждержавних програмах Європейського Союзу з питань технічного регулювання, ліцензування та страхової політики (TRACECA, TWINNING, TAIEX та інших).