Для людей
з порушенням зору

    Діяльність    Безпека на транспорті    Завдання та функції міністерства у сфері безпеки на транспорті
Версiя для друку


Завдання та функції міністерства у сфері безпеки на транспорті

Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки на транспорті, що є одним з основних його завдань.

Завдання та функції міністерства у сфері безпеки на транспорті

Мінінфраструктури України відповідно до покладених на нього завдань:

 • визначає пріоритетні напрями та здійснює відповідні заходи щодо формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки на транспорті, технічного регулювання і ліцензування, а також затверджує нормативно-правові акти та здійснює контроль за їх виконанням;
 • проводить єдину науково-технічну політику та затверджує положення про систему управління безпекою на транспорті та відповідні галузеві програми у сфері безпеки;
 • здійснює координацію та методичне забезпечення проведення заходів щодо виконання завдань з функціонування підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, системи цивільної оборони в галузі транспорту;
 • формує та реалізує єдину державну соціальну політику у галузі транспорту, а також затверджує державні соціальні стандарти в галузі транспорту;
 • здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління;
 • організує виконання функцій компетентного органу України з питань виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі - Женевська угода 1958 року);
 • проводить державну політику щодо зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на довкілля;
 • здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;
 • формує політику щодо впровадження страхування на транспорті.

Міністр інфраструктури України у сфері безпеки на транспорті здійснює спрямування і координацію діяльності Державної авіаційної служби України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Державного агентства автомобільних доріг України.

Основні напрями діяльності:
 • Організація безпечної роботи у сфері транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку та інфраструктури.
 • Розробка та опрацювання проектів нормативно-правових актів, державних та галузевих програм з питань безпеки, технічного регулювання, ліцензійної діяльності, цивільного захисту населення, соціальної та страхової політики.
 • Підготовка пропозицій керівництву Міністерства із вдосконалення роботи з питань безпеки, технічного регулювання, ліцензійної діяльності, цивільного захисту населення, соціальної та страхової політики.
 • Здійснення нагляду (контролю) відповідно до компетенції Міністерства  за дотриманням у сфері транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку та інфраструктури вимог розпорядчих документів та нормативних актів у сфері безпеки.
 • Інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері безпеки, технічного регулювання, ліцензійної діяльності, цивільного захисту населення, соціальної та страхової політики.
 • Організація та координація робіт з укладання галузевих угод у відповідних сферах транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку та інфраструктури.
 • Здійснення контролю відповідно до компетенції Міністерства за станом охорони праці на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства.
 • Координація та методичне забезпечення заходів цивільного захисту відповідно до компетенції Міністерства у повсякденній діяльності та під час надзвичайних ситуацій у мирний час і в особливий період.

{#HTML_FILES#}