Для людей
з порушенням зору

    Звіти    22 Квітня 2016, 13:04
Версiя для друку


Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за І квартал 2016 року

22 Квітня 2016, 13:04

У період з 01.01.2016 до 31.03.2016 до Міністерства інфраструктури України надійшло 503 звернення громадян з усіх регіонів України.

Найбільша кількість звернень у цей період надійшла від громадян міста Києва (79), Київської (41), Харківської (31), Полтавської (27) областей.

Індивідуальних звернень надійшло - 429, колективних - 74.

На початку 2016 року спостерігається динаміка збільшення кількості звернень громадян, які надходять з питань, вирішення яких не належить до компетенції Міністерства інфраструктури України. Необхідно зазначити також, що на такий показник, як „кількість громадян, що звернулась”,  значно впливають колективні звернення. У таких зверненнях порушуються проблеми не тільки окремих осіб,  а й колективів чи груп людей, що призводить до об’єднання громадян з метою впливу на органи державної влади для вирішення життєво важливих питань, які тривалий час не вирішуються в регіонах або на підприємствах.

У колективних зверненнях громадяни в основному порушували питання організації графіка руху на залізничному та автомобільному транспорті, звільнення з підприємств транспорту в результаті реорганізації підприємств. Подібні звернення свідчать про недоліки в організації функціонування окремих ланок та окремих напрямів галузі транспорту щодо задоволення населення у перевезеннях, забезпечення достатнього рівня сервісу, вирішення соціальних питань працівників у галузі.

Загальний аналіз звернень засвідчує, що громадяни переважно порушують питання:

1. Обслуговування на підприємствах транспорту

Найбільше це стосується неналежного рівня сервісу, незадоволення громадян організацією графіка руху та скасування поїздів приміського та далекого сполучення, скасування зупинок поїздів на багатьох станціях та зупиночних пунктах (значна частина є колективними), необгрунтоване, з погляду заявників, підвищення тарифів на послуги підприємств транспорту.

 

2. Соціальної сфери

Велика кількість звернень стосується здійснення перевезень пільгових категорій  громадян автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом. Неврегульованість на законодавчому рівні питання відшкодування за виконання такого виду перевезень створює умови до виникнення конфліктних ситуацій під час їх здійснення.

Найчастіше громадяни звертаються з питань пільгового проїзду, зокрема зі скаргами на відмову водіїв автомобільного транспорту та касирів автостанцій у реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Деякі громадяни звертаються зі скаргами на те, що в окремих залізничних касах не видають квитки за посвідченнями, що надають право на пільговий проїзд.

Значна частка звернень громадян стосується питання покращення житлових умов та виділення матеріальної чи благодійної допомоги.

 

3. Виробничої діяльності

Питання працевлаштування та звільнення, в тому числі пов’язані з реорганізаційними заходами на підприємствах залізничного транспорту та пошти, залишаються проблемними. Працівники ж відділень поштового зв’язку та мешканці сільської місцевості скаржаться переважно на закриття поштових відділень та невідповідність рівня заробітної плати листонош їх важким та специфічним умовам праці.

Громадяни в основному зверталися з питань незадовільного рівня сервісного обслуговування, незадовільного санітарно-гігієнічного стану рухомого складу та споруд транспортно-дорожнього комплексу, праці та заробітної плати, пільгового проїзду у міських та міжміських маршрутних таксі, покращення житлових умов працівників та пенсіонерів залізниці, працевлаштування, питання ліцензування діяльності на автомобільному транспорті та порушень під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення тощо. Звернення громадян на особистих прийомах засвідчують, що вони є результатом невирішення проблем, з якими громадяни зверталися попередньо, а в окремих випадках - і неодноразово, за місцем роботи та проживання, до керівництва залізниць, ПАТ «Укрзалізниця», Державної служби України з безпеки на транспорті, Укрпошти, місцевих органів державної влади і не отримали бажаного результату щодо вирішення своїх проблем на місцях.

Подібні випадки звернень можуть свідчити про факти формалізму в процесі їх опрацювання, а також використання громадянами свого конституційного права звертатися до органів державної влади з надією вирішити свої проблеми, і навіть ті, які мають вирішуватися тільки у судовому порядку.

Найбільша кількість звернень громадян була на опрацюванні  в Державній службі України з безпеки на транспорті (88) та ДП «Укрпошті» (81).

 Аналіз звернень та результати їх розгляду можуть засвідчувати, що у галузі дорожньо-транспортного комплексу та поштового зв’язку продовжує існувати ряд проблем, на вирішення яких звертається недостатньо уваги, а саме:

- рівень сервісного обслуговування, організація графіка руху та санітарно-технічний стан рухомого складу і споруд на автомобільному та залізничному транспорті;

- дотримання вимог чинного законодавства під час перевезення пільгових категорій населення;

- проблема житлових умов працівників галузі транспорту та поштового зв’язку;

- питання праці та заробітної плати; 

- зловживання посадовими особами підприємств транспорту та поштового зв’язку своїм службовим становищем.

Результати опрацювання звернень громадян та особистого прийому дають змогу зробити висновки, що робота зі зверненнями громадян потребує покращення, і насамперед у частині якості та повноти опрацювання проблем, що порушуються громадянами, та ведення постійного моніторингу якості послуг, які надає транспортна та поштова галузь.

Під час розгляду звернень громадян вживаються заходи щодо кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду, оперативного вирішення викладених у них питань відповідно до Закону України „Про звернення громадян” та інших законодавчих актів України. Здійснюються заходи щодо запобігання таким порушенням у подальшому.

Щоквартально  у Міністерстві інфраструктури України проводиться аналіз та узагальнюється практика розгляду звернень громадян шляхом складання звітної документації, яка доводиться до відома структурних підрозділів та розміщується на веб-сайті  Міністерства.

 

Додаток 1

Додаток 2

 ВСІ Звіти