Для людей
з порушенням зору

    Звіти    6 Лютого 2017, 16:18
Версiя для друку


Звіт про розгляд звернень громадян, що надійшли до Міністерства інфраструктури України за 2016 рік

6 Лютого 2017, 16:18

У період з 01.01.2016 до 30.12.2016 до Міністерства інфраструктури України надійшло 2100 звернення громадян з усіх регіонів України.

Найбільша кількість звернень у цей період надійшла від громадян міста Києва (412), Київської (104), Харківської (76) та Львівської (76) областей.

Індивідуальних звернень надійшло - 1875, колективних - 225.

В 2016 році спостерігається динаміка збільшення кількості звернень громадян, які надходять з питань, вирішення яких не належить до компетенції Міністерства інфраструктури України. Необхідно зазначити також, що на такий показник, як „кількість громадян, що звернулись”,  значно впливають колективні звернення. У таких зверненнях піднімаються проблеми не тільки окремих осіб,  а й колективів чи груп людей, що призводить до об’єднання громадян з метою впливу на органи державної влади для вирішення життєво важливих питань, які тривалий час не вирішуються в регіонах або на підприємствах.

У колективних зверненнях громадяни в основному порушували питання організації графіка руху на залізничному та автомобільному транспорті, звільнення з підприємств транспорту в результаті реорганізації підприємств. Подібні звернення свідчать про недоліки в організації функціонування окремих ланок та окремих напрямів транспорту щодо задоволення населення у перевезеннях, забезпечення достатнього рівня сервісу, вирішення соціальних питань працівників у галузі.

Загальний аналіз звернень засвідчує, що громадяни переважно порушують питання:

1. Обслуговування на підприємствах транспорту

Найбільше це стосується неналежного рівня сервісу, незадоволення громадян організацією графіка руху та відміни поїздів приміського та міжміського сполучення, відміни зупинок поїздів на багатьох станціях та зупиночних пунктах (значна частина є колективними), необгрунтоване, з погляду заявників, підвищення тарифів на послуги підприємств транспорту.

2. Невирішеності проблем соціальної сфери

Велика кількість звернень стосується здійснення перевезень пільгових категорій громадян автомобільним та транспортом. Неврегульованість на законодавчому рівні питання відшкодування за виконання такого виду перевезень створює умови до виникнення конфліктних ситуацій під час їх здійснення.

Найчастіше звертаються громадяни з питань пільгового проїзду, зокрема зі скаргами на відмову водіїв автомобільного транспорту та касирів автостанцій у реалізації права пільгового проїзду окремих категорій громадян.

Деякі громадяни звертаються зі скаргами на те, що в окремих залізничних касах не видають квитки за посвідченнями, що надають право на пільговий проїзд.

Значна частка звернень громадян стосується питання покращення житлових умов та виділення матеріальної чи благодійної допомоги.

3. Виробничої діяльності

Питання працевлаштування та звільнення, в тому числі пов’язані з реорганізаційними заходами на підприємствах залізничного транспорту та пошти, залишаються проблемними. Працівники ж відділень зв’язку та мешканці сільської місцевості скаржаться переважно на закриття поштових відділень та невідповідність рівня заробітної плати листонош їх важким та специфічним умовам праці.

Громадяни в основному зверталися з питань незадовільного рівня сервісного обслуговування, незадовільного санітарно-гігієнічного стану рухомого складу та споруд транспортно-дорожнього комплексу, праці та заробітної плати, пільгового проїзду у міських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, покращення житлових умов працівників та пенсіонерів залізниці, працевлаштування, питання ліцензування діяльності на автомобільному транспорті та порушень при проведенні конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування тощо. Звернення громадян на особистих прийомах засвідчують, що вони є результатом невирішення проблем, з якими громадяни зверталися попередньо, а в окремих випадках і неодноразово, за місцем роботи та проживання, до керівництва ПАТ «Укрзалізниця», Державної служби України з безпеки на транспорті, УДППЗ «Укрпошта», Державного агентства автомобільних доріг України, місцевих органів державної влади і не отримали бажаного результату щодо вирішення своїх проблем на місцях.

Подібні випадки звернень можуть засвідчувати про факти формалізму в процесі їх опрацювання в ПАТ «Укрзалізниця», Державній службі України з безпеки на транспорті, УДППЗ «Укрпошта», Державному агентстві автомобільних доріг України, а також використання громадянами свого конституційного права звертатися до органів державної влади з надією вирішити свої проблеми, і, навіть ті, які мають вирішуватися тільки у судовому порядку.

Найбільша кількість звернень громадян знаходилась на опрацюванні в Державній службі України з безпеки на транспорті (424), ПАТ «Укрзалізниця» (373), УДППЗ «Укрпошта» (223) та Державному агентстві автомобільних доріг України (172).

Аналіз звернень та результати їх розгляду можуть засвідчувати, що у галузі дорожньо-транспортного комплексу та зв’язку продовжує існувати ряд проблем, на вирішення яких звертається недостатньо уваги, а саме:

- рівень сервісного обслуговування, організація графіка руху та санітарно-технічний стан рухомого складу і споруд на автомобільному та залізничному транспорті;

- дотримання вимог чинного законодавства при перевезенні пільгових категорій населення;

- проблема житлових умов працівників галузі транспорту;

- питання праці та заробітної плати; 

- зловживання посадовими особами підприємств транспорту своїм службовим становищем.

Результати опрацювання звернень громадян та особистого прийому дозволяють зробити висновки, що робота зі зверненнями громадян потребує покращення, і насамперед  частині якості та повноти опрацювання проблем, що порушуються громадянами, та ведення постійного моніторингу якості послуг, які надає транспортна та поштова галузь.

Під час розгляду звернень громадян вживаються заходи щодо кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду, оперативного вирішення викладених у них питань відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших законодавчих актів України. Проводяться заходи щодо запобігання у подальшому таких порушень.

Щоквартально  у Міністерстві інфраструктури України проводиться аналіз та узагальнюється практика розгляду звернень громадян шляхом складання звітної документації, яка доводиться до відома структурних підрозділів та розміщується на веб-сайті Міністерства.

Додаток 1

Додаток 2ВСІ Звіти