Для людей
з вадами зору

    Оголошення    28 Березня 2017, 16:18
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою»
28 Березня 2017, 16:18

Наказ розроблено Міністерством інфраструктури України відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548).

Передплатна вартість видання, яку сплачує споживач, складається з видавничої вартості та вартості послуг зв’язку. Зокрема, питома вага вартості послуг зв’язку з розповсюдження за передплатою у загальній вартості видання становить 10-15%. Видавнича вартість встановлюється власником видання самостійно та не регулюється державою. Слід зазначити, що темпи щорічного зростання видавничої вартості газет значно перевищують рівень зростання вартості послуг зв’язку з розповсюдження періодичних видань.

Чинні Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 20.08.2015 № 335 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 08.09.2015 за № 1082/27527. Вказані Тарифи на передплату видань з доставкою, які введено в дію з 01.01.2016, розраховані на основі планових витрат підприємств на 2015 рік.

Надання підприємствами послуг з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою за тарифами, нижчими від собівартості, та неотримання з Державного бюджету компенсації витрат на надання послуг за зниженими тарифами відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» призводить до зростання збитків від надання послуги з розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою.

Таким чином, розроблений Міністерством інфраструктури України наказ «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» спрямований на подолання явищ, що негативно позначаються на фінансовому стані державних підприємств зв’язку, забезпечення мінімальної рентабельності надання послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.

Зважаючи на вирішальне соціальне значення розповсюдження періодичних видань за передплатою, наказом пропонується збільшити нинішній рівень тарифів у середньому на 48% та ввести їх в дію поетапно:

1 етап – на період до 31.12.2017 включно, підвищити рівень тарифів порівняно з діючим у середньому на 24% та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01.07.2017;

2 етап – на період з 01.01.2018, підвищити рівень тарифів порівняно
з першим етапом на 19% та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01.01.2018.

При цьому необхідно зауважити, що для передплатників, які оформили передплату на рік, ціна доставки не зміниться.

Якщо розглядати вплив запропонованих змін до тарифів на витрати споживачів, то в разі передплати на 1 місяць з 01.07.2017 року передплатна вартість видань, порівняно з діючою, збільшиться таким чином: журнал «Огородник» - на 0,39 грн, газети «Единственная» - на 1,18 грн, газет «Порадниця», «Бульвар Гордона» - на 1,26 грн, газети «Факты и коментарии» - на 6,33 грн.

Вплив запропонованих змін до тарифів на витрати споживачів,  в разі передплати на 1 місяць у 2018 році передплатна вартість видань, порівняно з діючою, збільшиться таким чином: журнал «Огородник» - на 1,16 грн, газети «Единственная» - на 1,39 грн, газет «Порадниця», «Бульвар Гордона» - на 1,54 грн, газети «Факты и коментарии» - на 7,42 грн.

Видання наказу забезпечить встановлення рівня тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на рівні собівартості послуг з приймання та доставки періодичних друкованих видань за передплатою, що сприятиме в першу чергу зменшенню збитків від надання послуг з приймання та доставки періодичних друкованих видань за передплатою у 2017 році та впровадженню соціальних заходів, спрямованих на підвищення заробітної плати працівників, насамперед листонош.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо зазначеного проекту просимо направляти до Мінінфраструктури на поштову адресу: 01135, м. Київ, пр-т. Перемоги, 14, або на електронну адресу: barchuk@mtu.gov.ua, а також спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України.

Зауваження та пропозиції до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийматимуться Міністерством інфраструктури України протягом місяця з дня оприлюднення.ВСІ Оголошення