Для людей
з вадами зору

    Звіти    15 Червня 2017, 13:32
Версiя для друку


Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві інфраструктури України

15 Червня 2017, 13:32

Міністерство інфраструктури України на виконання вимог абзацу четвертого пункту другого розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» надає звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінінфраструктури.

Пункт 57.

Наказом Мінінфраструктури від 31.03.2017 № 123 «Про наглядові ради» прийнято рішення утворити наглядові ради на підприємствах, де їх утворення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (далі – постанова № 142) є обов’язковим, а саме на:

державному підприємстві «Адміністрація морських портів України»;

державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»;

Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України;

державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний»;

державному підприємстві «Одеський морський торговельний порт»;

державному підприємстві «Маріупольський морський торговельний порт»;

державному підприємстві «Морський торговельний порт «Чорноморськ»;

державному підприємстві «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

На інших підприємствах та господарських товариствах галузі рішення про створення наглядових рад в порядку, передбаченому постановою № 142 не приймалось.

Слід зазначити, що наказом Мінінфраструктури від 16.02.2017 № 56 «Про припинення Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в результаті його перетворення у публічне акціонерне товариство «Укрпошта» та створення публічного акціонерного товариства «Укрпошта» затверджено Статут ПАТ «Укрпошта», передбачено створення наглядової ради ПАТ «Укрпошта».

На сьогодні проводиться робота щодо внесення змін до статутів вищезазначених підприємств з метою їх приведення у відповідність вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» від 02.06.2016 № 1405-VIII та постанови № 142, а також розробляються положення про принципи формування наглядових рад по кожному із вказаних підприємств індивідуально.

Проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад буде проведено відповідно до вимог затверджених положень про принципи формування наглядових рад.

Пункт 58.

З метою мінімізації корупційних ризиків та реформування системи управління дорожнім господарством України, що передбачатиме фактичне розмежування суміщення повноважень Укравтодору як замовника, підрядника та контролера, шляхом роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», передачі функцій контролю незалежним інжиніринговим компаніям та збереження функції замовника за державою в особі Укравтодору лише щодо доріг державного значення, у 2016 році прийнято:

- Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» передбачає розмежування повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади шляхом передачі до сфери управління останніх автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

- Закон України від 17.11.2016 № 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі»;

- Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» передбачають виокремлення джерел фінансування дорожнього господарства в окремий Державний дорожній фонд України у складі спеціального фонду Державного бюджету України для забезпечення належного фінансування робіт з будівництва, реконструкції, ремонту, утримання автомобільних доріг загального користування та заходів з безпеки дорожнього руху тощо.

Згадані закони України набирають чинності з 1 січня 2018 року.

З метою забезпечення реалізації положень згаданих законів України, Мінінфраструктури наразі розроблено низку нормативно-правових актів, які розглянуто усіма облдержадміністраціями, Державним агентством автомобільних доріг України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та отримано висновок правової експертизи Міністерства юстиції України, а саме: проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. №606», яким передбачено коригування переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій в частині визначення структурного підрозділу для завершення реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування та забезпечення ефективного управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення; проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування», яким передбачається внесення змін до Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування в частині:

- зміни строків реалізації зазначеної Концепції;

- коректного визначення заходів, у тому числі з урахуванням вищезазначених Законів;

- виключення окремих заходів, як таких, що виконані.

Також передбачено внесення відповідних змін до Плану заходів щодо реалізації Концепції шляхом викладення його в новій редакції.

Пункт 59.

На офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України розміщено актуальну інформацію щодо здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики, розроблено системи моніторингу повідомлень про факти корупції, що надходять від громадян, запроваджено рубрику про використання в системі Мінінфраструктури інформації про результати проведених внутрішніх аудитів, розміщено актуальну інформацію щодо затвердження бюджетних програм та інформацію про використання бюджетних коштів (звіти про виконання паспортів бюджетних програм станом на 1 січня 2017 року) – рубрика «Про нас».

Пункт 60.

Усі проекти нормативно-правових та розпорядчих актів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України з можливістю надання пропозицій та рекомендацій, які розглядаються за результатами таких публічних обговорень.

На досягнення очікуваного результату проведено попередній аналіз вищезазначених проектів, як визначено за етапами впровадження, а також проведено консультації з командою Реанімаційного пакета реформ. За результатами зустрічі представників Мінінфраструктури 11 січня 2017 року експерти Центру «Ейдос» та компанії Deloitte провели незалежну оцінку та представили на розгляд Мінінфраструктури свої рекомендації. До перегляду нормативно-правових актів, що належать до відання Мінінфраструктури, на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у відповідних сферах, залучаються представники експертного середовища, громадські активісти, щоб громадяни, громадські організації, представники бізнесу могли подати свої пропозиції до такого переліку.

Сформовано пропозиції щодо внесення змін до тих нормативно-правових актів, у яких виявлено корупційні чинники.

Так, наказом Мінюсту від 06.07.2011 № 1805/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2011 за № 826/19564, затверджена форма висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта.

У пункті 6 такого висновку зазначається інформація щодо наявності у проекті акта норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Під час проведення правової експертизи проектів актів Мін’юстом також здійснюється антикорупційна експертиза на виявлення норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, за результатами якої розробляються рекомендації щодо їх усунення. Це випливає з положень параграфа 45 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, та підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228.

Пункт 61.

Затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом» (далі - постанова), яку опубліковано на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України. Державіаслужбою опрацьовується питання щодо направлення на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України шаблонів електронних документів, які подаються заявниками для одержання ліцензії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363. Створюється електронна система обробки електронних документів для отримання ліцензії, відбудеться введення електронної системи в дослідну експлуатацію, консультації з громадськими колами.

Пункт 62.

Відповідно до частини четвертої статті 94 Повітряного кодексу України порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній встановлюється авіаційними правилами України. На сьогоднішній день дане питання врегульовано Авіаційними правилами України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затверджених наказом Державіаслужби від 24.10.2014 № 686, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2014 р. за № 1440/26217 (зі змінами). Разом з тим, ринок авіаційних перевезень в Україні потребує вдосконалення існуючого механізму надання, анулювання і обмеження обсягу прав на експлуатацію повітряних ліній, а також внесення змін до існуючого права на експлуатацію повітряної лінії, з метою забезпечення рівного доступу всіх авіаперевізників до ринку повітряних перевезень та уникнення виникнення корупційних ризиків.

Надання прав на експлуатацію повітряних ліній має здійснюватись з урахуванням чітких критеріїв та на недискримінаційній основі.

Зазначене може бути досягнуто шляхом розробки нової редакції Авіаційних правил України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній» (далі – Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній).

Проведено відкритий круглий стіл з усіма зацікавленими сторонами, обговорено пропозиції та зауваження до нової редакції Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній

16 травня 2017 року Державною авіаційною службою України вдруге проведено громадське обговорення розробленого проекту Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній.

На офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України здійснюється оприлюднення результатів заходу. Наразі відбувається опрацювання пропозицій і внесення правок до нової редакції Порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній та направлення її на погодження до заінтересованих органів державної влади з подальшим направленням на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.ВСІ Звіти