Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    8 Серпня 2017, 10:44
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності дії наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.08.2009 № 875

«Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2009 за № 839/16855
8 Серпня 2017, 10:44

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.08.2009 № 875 «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.09.2009 за № 839/16855.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України (Державна служба України з безпеки на транспорті).

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою приведення Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 25.11.2004 № 1042, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.12.2004 за № 1577/10176, (далі – Положення) у відповідність із нормативно-правовими актами у сфері підготовки моряків, які були видані після його затвердження, удосконалення та спрощення порядку здійснення оцінки відповідності підготовки моряків у морських навчально-тренажерних закладах міжнародним та національним вимогам.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося з 20.02.2017 по 20.03.2017.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу інформації, побажань, відгуків, що надходили на офіційний веб-сайт Міністерства інфраструктури України від заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів виконавчої влади.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України пропозицій та зауважень до регуляторного акта не надходило.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Показники результативності регуляторного акта не виражені у фінансових показниках.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 01.10.2012 № 579 «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1842/22154, виключено норму щодо проведення оглядів морських навчально-тренажерних закладів відповідно до укладених договорів, встановлену наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.08.2009 № 875 «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2009 за № 839/16855.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного  відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечила приведення Положення у відповідність із нормативно-правовими актами у сфері підготовки моряків, які були видані після його затвердження, удосконалення та спрощення порядку здійснення оцінки відповідності підготовки моряків у навчально-тренажерних закладах, міжнародним та національним вимогам, підвищення рівня практичної підготовки моряків у навчально-тренажерних закладах, отримання навчально-тренажерними закладами протоколів про відповідність та надання відповідної інформації органам виконавчої влади, Міжнародній морській організації та заінтересованим  підприємствам, організаціям.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів