Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    8 Серпня 2017, 10:47
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності дії наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.10.2012 № 579

«Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1842/22154
8 Серпня 2017, 10:47

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.10.2012 № 579 «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 за № 1842/22154.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України (Державна служба України з безпеки на транспорті).

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено з метою:

зменшення фінансового навантаження на суб’єків господарювання;

визначення порядку проведення огляду підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків;

встановлення порядку формування та затвердження переліку навчально-тренажерних закладів (далі – НТЗ), що здійснюють підготовку моряків, які виконують обов’язкові вимоги, встановлені міжнародними конвенціями та чинним законодавством України;

забезпечення здійснення державного нагляду за діяльністю НТЗ.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося  з 16.01.2017  по 16.02.2017.

5. Тип відстеження

Періодичне  відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснювалося шляхом збору та аналізу інформації, побажань, відгуків щодо підготовки моряків у НТЗ від заінтересованих юридичних та фізичних осіб, зауважень та пропозицій від органів виконавчої влади.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Під час періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта було проаналізовано відповідні якісні показники щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації моряків у НТЗ.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Дія регуляторного акта поширюється на НТЗ, які надають послуги з професійної підготовки моряків.

Рівень поінформованості фізичних, юридичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта середній і забезпечений відповідно до вимог законодавства та чинних нормативно-правових актів.

Результативність регуляторного акта не виражена у фінансових показниках, що не дає змоги обчислити розміри тієї чи іншої вигоди або витрат та відрахувань до Державного бюджету України.

Листом Асоціації «МОРСЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ» від 08.06.2016 № 4-06/2016 до Мінінфраструктури надіслано пропозиції щодо внесення змін до регуляторного акта в частині процесу перевірки якості проведення курсів підготовки, а також розгляду питання щодо залучення до здійснення контролю за діяльністю НТЗ фахівців з досвідом роботи у морській галузі. Водночас зазначена пропозиція не була врахована у зв’язку з тим, що умови залучення фахівців морської галузі та інших експертів до роботи комісії з проведення  огляду НТЗ містяться  в регуляторному акті.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечує належне здійснення контролю за професійною підготовкою моряків у НТЗ, водночас високоякісна професійна підготовка моряків, відповідає обов’язковим вимогам, установленим міжнародними конвенціями та національним законодавством.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено у 2020 році.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів