Міністерство інфраструктури України


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 19.03.2012 № 170

«Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні»
13 Вересня 2017, 11:49

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.03.2012 № 170 «Про затвердження Тарифів на перевезення  пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України  23.03.2012 за  № 447/20760 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця  заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття Наказу є:

часткове зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних;

забезпечення рівномірного розподілу пасажиропотоків за періодами року;

збільшення платежів до Державного бюджету України.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Виконання заходів з відстеження результативності Наказу здійснювалося з 10.07.2017 по 10.08.2017.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження результативності.

6. Методи одержання результативності відстеження

Для проведенняперіодичного відстеження використовувались статистичні дані (статистичний метод).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність Наказу відстежувалася шляхом аналізу фінансових звітів ПАТ «Укрзалізниця» про продаж проїзних документів у внутрішньому сполученні щодо отримання відповідних коштів за продані проїзні та перевізні документи. Звітність про продаж зазначених документів формувалася щодоби на рівні пунктів продажу проїзних документів, щомісяця − на рівні пунктів продажу, регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» і узагальнювалася в підсумкову в ПАТ «Укрзалізниця».

8. Кількісні та якісні значення показників  результативності акта

Наказ чинний з 02.04.2012 до цього часу.

Основними показниками результативності Наказу є доходи, отримані від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні, кількість перевезених пасажирів у внутрішньому сполученні та відрахування до державного бюджету.

Так, у 2016 році отримано доходів від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні на суму 4 728 267,0 тис грн, що на 13,6 % більше від суми отриманих доходів у 2015 році.

Всього у внутрішньому сполученні перевезено 434 466 тис пасажирів, що на 0,6 % більше  від кількості перевезених пасажирів у 2015 році.

Сума відрахувань до державного бюджету у 2016 році склала 6 680 508 тис грн, що  на 5,6% більше від суми відрахувань у 2015 році.

Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень Наказу високий і забезпечений  відповідно до вимог законодавства.  

Дія Наказу поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів залізничним транспортом, а також на всіх фізичних осіб, які здійснюють поїздки залізничним транспортом, незалежно від громадянства.  

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Наказу є:

впровадження коефіцієнтів індексації за періодами року та днями тижня до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом;

сприяння прозорості під час надання пасажирам основної транспортної  послуги; 

забезпечення стабільності та надійності в організації перевезень  залізниць.

На підставі періодичного відстеження результативності Наказу можна зробити висновок, що шляхом його впровадження вдалося визначити концептуальні положення формування економічно обґрунтованих пасажирських залізничних тарифів, які відповідають меті та завданням розвитку транспортної інфраструктури.

Наказ відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2020 році.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/29086.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове