Міністерство інфраструктури України


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 19.06.2013 № 412

«Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом»
13 Вересня 2017, 11:53

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.06.2013 № 412 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2013 за № 1069/23601 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено з метою:

установлення правової бази для забезпечення ефективного ціноутворення у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом;

визначення механізму формування пасажирських залізничних тарифів і затвердження структури пасажирського тарифу;

підвищення інвестиційної привабливості залізничного транспорту.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Виконання заходів з відстеження результативності Наказу здійснювалось з 10.07.2017 по 10.08.2017.

5. Тип  відстеження

Періодичне відстеження результативності.

6. Методи  одержання  результатів  відстеження

Для проведення періодичного відстеження використовувалися статистичні дані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність Наказу відстежується шляхом аналізу фінансових звітів ПАТ «Укрзалізниця» про продаж проїзних документів у внутрішньому сполученні щодо отримання відповідних коштів за продані проїзні та перевізні документи.       

Звітність про продаж зазначених документів формувалася щодоби на рівні пунктів продажу проїзних документів, щомісяця − на рівні пунктів продажу, регіональних філій та філій ПАТ «Укрзалізниця» і узагальнювалася в підсумкову в ПАТ «Укрзалізниця».

 8. Кількісні таякісні значення показників результативності акта

Наказ чинний з 16.07.2013 до цього часу.

Основними показниками результативності Наказу є доходи, отримані від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні, кількість перевезених пасажирів у внутрішньому сполученні та відрахування до державного бюджету.

Так, у 2016 році отримано доходів від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньому сполученні на суму 4 728 267,0 тис грн, що на 13,6 % більше від суми отриманих доходів у 2015 році.

Всього у внутрішньому сполученні перевезено 434 466 тис пасажирів, що на 0,6 % більше від кількості перевезених пасажирів у 2015 році.

Сума відрахувань до державного бюджету у 2016 році склала 6 680 508 тис грн, що  на 5,6% більше від суми відрахувань у 2015 році.

Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень Наказу високий і забезпечений відповідно до вимог законодавства.

Дія Наказу поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів залізничним транспортом, а також на всіх фізичних осіб, які здійснюють поїздки залізничним транспортом, незалежно від громадянства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Позитивними соціальними наслідками впровадження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним  транспортом, затвердженої Наказом, є:

формування структури собівартості пасажирських залізничних перевезень у внутрішньому сполученні;

формування об’єктивної оцінки собівартості перевезень залежно від дальності поїздки, категорії поїзда, вагона та класу обслуговування;

розвиток конкурентного середовища у сфері пасажирських залізничних перевезень.

На підставі періодичного відстеження результативності Наказу можна зробити висновок, що шляхом його впровадження вдалося визначити концептуальні положення методики розрахунку економічно обґрунтованих пасажирських залізничних тарифів, які відповідають меті та завданням розвитку транспортної інфраструктури.

Наказ відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2020 році.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/29087.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове