Міністерство інфраструктури України


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 19.06.2013 № 414

«Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні»
13 Вересня 2017, 11:56

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 19.06.2013 № 414 «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1081/23613 (далі − Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено відповідно до вимог Угоди про міждержавний  пасажирський тариф, яка введена в дію з 01.06.1995 і має обов’язкову силу для залізничних адміністрацій країн СНД, та постанови Кабінету Міністрів  України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». 

Цілями прийняття Наказу є:

забезпечення розрахунку вартості проїзду пасажирів у міжнародному  сполученні залізницями країн Співдружності у всіх типах вагонів, крім СВ; 

часткове зменшення перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних;

підвищення якості обслуговування пасажирів.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Виконання заходів з відстеження результативності Наказу здійснювалось з 10.07.2017 по 10.08.2017.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження результативності.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження результативності Наказу використовувалися статистичні дані.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Наказу здійснювалося:

шляхом аналізу фінансових звітів про продаж проїзних документів та зведення даних до єдиного звіту в ПАТ «Укрзалізниця», на основі якого виводилися статистичні дані про кількість пасажирів;

за результатами статистичної звітності про кількість відправлених вагонів і перевезених пасажирів.

8. Кількісні таякісні значення показників результативності акта

Наказ чинний з 16.07.2013 до цього часу.

Основними показниками результативності Наказу є доходи, отримані від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у міжнародному сполученні, кількість перевезених пасажирів у міжнародному сполученні та відрахування до державного бюджету.

Так у 2016 році отримано доходів від перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у міжнародному сполученні на суму 1 989 290,0 тис грн, що на 6,4 % більше від суми отриманих доходів у 2015 році.

Всього перевезено у міжнародному сполученні 3749,7 тис пасажирів, що на 9,6 %  менше від кількості перевезених пасажирів у 2015 році.

Сума відрахувань до державного бюджету у 2016 році склала 6 680 508 тис грн, що на 5,6% більше від суми відрахувань у 2015 році.

Рівень поінформованості фізичних осіб та суб’єктів господарювання з основних положень Наказу високий і забезпечений відповідно до вимог законодавства.

Дія Наказу поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів залізничним транспортом, а також на всіх фізичних осіб, які здійснюють поїздки залізничним транспортом, незалежно від громадянства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення  визначених цілей

Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження Наказу є:

забезпечення державного регулювання цін на перевезення пасажирів залізничним транспортом у міжнародному сполученні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»;

забезпечення стабільності та надійності в організації перевезень залізничним транспортом у міжнародному сполученні.

Наказ відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне повторне відстеження результативності Наказу буде здійснено у 2020 році.

Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/news/29088.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове