Для людей
з вадами зору

    Оголошення    27 Лютого 2018, 16:20
Версiя для друку


Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства інфраструктури України

«Про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні»
27 Лютого 2018, 16:20

Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні» (далі – проект акта) розроблено з метою імплементації cтатті 4 Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден, а також приведення Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29 травня 2006 р. № 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за № 708/12582 (далі – Положення про НГЗ), у відповідність із чинним законодавством у сфері морського і річкового транспорту.

Статтею 4 Директиви 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року передбачено обов’язок кожної держави-члена створювати та оновлювати перелік морських зон у своїй юрисдикції, обмежуючи зони в разі  цілорічної експлуатації суден, з використанням критеріїв їх класів, публікувати перелік морських  зон у загальнодоступній базі даних, у тому числі на Інтернет-сайті компетентного морського органу (ЦОВВ, який реалізує державну політику з питань безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті),  та інформувати відповідні міжнародні  організації.

Визначення наказом переліку морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України здійснено відповідно до  вимог статті 4 Директиви 2009/45/ЄС з урахуванням даних багаторічних гідрометеорологічних досліджень стосовно хвилювання в Чорному та Азовському морях, імовірності перевищення значущої висоти морських хвиль для різних обмежувальних зон, змін рівня моря та середньої висоти припливу. Наявність гідрометеорологічних даних  є одним із критеріїв створення і визначення морських обмежувальних зон відповідно до класів суден.

Водночас метою розроблення проекту акта є приведення змісту Положення про НГЗ  у відповідність із чинними нормативно-правовими актами Міністерства інфраструктури України у сфері безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах та в морській зоні України та визначення видів засобів навігаційного обладнання (ЗНО) за їх призначенням і місцезнаходженням.

Прийняття проекту акта врегулює питання визначення морських зон згідно з положеннями Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/45/ЄС від 6 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден у частині створення переліку морських зон, його оновлення та поширення інформації про такі зони та вдосконалення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морських водах та на внутрішніх водних шляхах України.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом місяця від зацікавлених юридичних та фізичних осіб у письмовому та електронному вигляді за адресами:

Міністерство інфраструктури України: проспект Перемоги,14, м. Київ, 01135,
тел. (044) 351-48-45, е-mail: miy@mtu.gov.ua, lesyav@mtu.gov.ua

 ВСІ Оголошення