Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    13 Червня 2018, 14:52
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 30.12.2013 № 1072

«Про внесення зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)»
13 Червня 2018, 14:52

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.12.2013 № 1072 «Про внесення зміни до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2014 за № 93/24870 (далі − Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою приведення процедури формування та регулювання тарифів на перевезення пасажирів на міському електричному транспорті (метрополітені) у відповідність із законодавством, яке регулює галузь міського електричного транспорту, а також захисту прав перевізників з  метою задоволення їх підприємницької діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось з 02 по 31 травня 2018 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів обстеження

Відстеження результативності акта проводилося шляхом збору та аналізу інформації, звернень юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, органів виконавчої влади, що надходили на адресу Міністерства інфраструктури України. З дня оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України пропозицій та зауважень до нього не надходило.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Наказ оприлюднено  на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України 14.11.2013 та погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Антимонопольним комітетом України. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у своєму листі від 11.01.2014 № 7/21-219 зазначило про відсутність повноважень щодо формування державної політики, а також розроблення та/або затвердження нормативно-правових актів у сфері міського електричного транспорту.

Розв’язання зазначеної проблеми передбачено шляхом виключення з наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007 № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2007 року за № 276/13543 (у редакції наказу від 05.12.2008 № 1483) норми, яка зобов’язує органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надавати на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства інфраструктури України розрахунки регульованого тарифу на перевезення пасажирів на міському електричному транспорті (метрополітені). Зазначене погодження є недоцільним, оскільки органи місцевого самоврядування мають змогу самостійно вирішувати питання регулювання тарифів на міському електричному транспорті (метрополітені), а також спричиняє додаткові перепони бюрократичного характеру в процесі тарифоутворення.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність міського електричного транспорту (метрополітену) в частині тарифоутворення.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє досягненню визначених цілей, а саме ефективній реалізації державної політики у сфері міського електричного транспорту, зокрема в частині тарифоутворення, і водночас сприяє захисту прав перевізників під час здійснення ними підприємницької діяльності у відповідній сфері.

 ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів