Для людей
з вадами зору

    Звіти    2 Січня 2019, 10:14
Версiя для друку


Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві інфраструктури України

2 Січня 2019, 10:14

Невід’ємною складовою повсякденної роботи Міністерства інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури) є здійснення антикорупційних заходів. Затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803 «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (далі – розпорядження Кабінету Міністрів України № 803) заходи щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади спрямовані на зменшення обсягів корупційних правопорушень, зміну характеру корупційних проявів, обмеження впливу корупції на соціальні процеси, збільшення ризику для корупціонерів, усунення соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь.

Мінінфраструктури інформує про стан виконання заходів щодо запобігання корупції.

Щодо пункту 57 Заходів. Оновлення складу наглядових рад державних підприємств та господарських товариств, питання діяльності яких належать до компетенції Мінінфраструктури, шляхом публічних прозорих конкурсів і добору до них експертів та фахівців з питань боротьби з корупцією.

За результатами робочої наради, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803 прийнято спільне рішення – стан виконання цього заходу вважати здійсненим на 100%.

Крім того, у ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища підтверджено виконання даного заходу у повному обсязі.

Щодо пункту 58 Заходів. Мінімізація корупційних ризиків та реформування системи управління дорожнім господарством України, що передбачатиме фактичне розмежування суміщення повноважень Укравтодору як замовника, підрядника та контролера, шляхом роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», передачі функцій контролю незалежним інжиніринговим компаніям та збереження функції замовника за державою в особі Укравтодору лише щодо доріг державного значення.

З 01 січня 2018 року набрав чинності Закон України № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», яким, зокрема, розмежовано повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади та їх відповідальність за транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг державного та місцевого значення.

Так, Законом внесено зміни до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо надання повноважень місцевим державним адміністраціям на здійснення управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці; до Закону України «Про автомобільні дороги», в частині визначення повноважень Укравтодору як органу, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення.

З метою децентралізації дорожнього господарства затверджено нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення зі сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України до сфери управління обласних державних адміністрацій, а саме: постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», розроблена на реалізацію законів України від 17.11.2016 № 1762-VIII «Про внесення змін до Закону України від 17.11.2016 № 1763-VIII «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожнього галузі», від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування». Цими законами передбачено реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування та запровадження державного дорожнього фонду.

Відповідно до пунктів 1 та 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 759 «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення» відбулася передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення в існуючому стані із сфери управління Державного агентства автомобільних доріг до сфери управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій згідно із затвердженими ними переліками (протягом 2017 року передано 117651 тис. км доріг загального користування).

27 вересня 2017 року на засіданні Уряду прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 738 «Про внесення змін до пункту 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606» (щодо визначення структурного підрозділу з питань автомобільних доріг у складі обласних державних адміністрацій), розробником якої є Мінінфраструктури та Укравтодор.  

Крім того, Укравтодором на реалізацію положень Закону України від 17.11.2016 року № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» готуються:

-       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зміни до № 30, 1221, 839, 439), яким передбачається приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність до положень законів України в частині розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади.

-       проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, правила користування ними та охорони», яким передбачається привести єдині правила у відповідність до положень законів України у сфері дорожнього господарства, що дозволить встановити єдині підходи до управління Єдиної транспортної системи України, вдосконалити систему управління мережею доріг загального користування.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про автомобільні дороги» органами, що здійснюють управління автомобільними дорогами загального користування, визначено: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування» (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 846) затверджено Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, пунктами 4 та 5 яких передбачено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду на автомобільних дорогах загального користування шляхом закупівлі дорожніх консультаційних послуг відповідно до цих Вимог та Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами робочої наради, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803 прийнято спільне рішення – стан виконання даного заходу вважати таким, що перебуває у процесі реалізації. Таке ж рішення прийняте на робочій зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803.

Щодо частини заходу, яка стосується роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 221 «Про утворення ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» встановлено, що у державній власності закріплюються 100 % акцій Компанії із забороною їх відчуження, використання для формування статутних фондів будь-яких суб’єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам та вчинення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, зокрема передача в заставу, до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії, а акціонерам Компанії є держава в особі Державної служби автомобільних доріг.

Правові, економічні та організаційні основи приватизації державного майна визначено Законом України «Про приватизацію державного майна» та відповідними нормативно-правовими актами. Відповідно до статті 4 вказаного Закону державна програма приватизації розробляється Фондом державного майна України, затверджується Законом України  строком на три роки і діє до завершення її виконання.

За інформацією наданою ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», до моменту прийняття рішення про приватизацію ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», необхідно здійснити реструктуризацію та фінансове оздоровлення Компанії, відновити її інвестиційну привабливість; сформувати конкурентний ринок експлуатаційного утримання автомобільних доріг (на сьогодні альтернативи Компанії немає, оскільки вона обслуговує 96 % автодоріг загального користування, тому поспішна приватизація може призвести до порушень роботи усієї системи утримання автомобільних доріг).

Після проведення передбаченого комплексу заходів із реструктуризації, фінансового оздоровлення Компанії, підвищення рівня конкурентоздатності, зміцнення позицій Компанії на ринку дорожніх робіт і послуг, пошуку і втілення нових ринків збуту – можливе залучення інвесторів та фактичне роздержавлення Компанії.

Щодо пункту 59 Заходів. Підвищення прозорості та підзвітності виконання бюджетних програм. Забезпечення виконання у повному обсязі вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

У частині заходу, яка стосується підвищення прозорості та підзвітності виконання бюджетних програм хочемо зазначити, що він виконаний у повному обсязі. Таке рішення прийняте на робочій нараді, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803. Крім того, у ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури України, ПАТ «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища підтверджено виконання першої частини заходу.

У частині заходу, яка стосується забезпечення виконання у повному обсязі вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів» інформуємо, що на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) в структурі Міністерства створений спеціальний структурний підрозділ, а саме відділ діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації (далі – відділ), який входить до складу Управління документообігу та інформаційно-технічного забезпечення (далі – Управління).

Наказом Мінінфраструктури від 09.02.2016 № 54 «Про визначення структурного підрозділу з питань запитів на інформацію» саме на визначений відділ покладено функція з реалізації вимог Закону про що додатково прописано в Положенні про відділ.

На офіційному веб-сайті Мінінфраструктури (mtu.gov.ua) здійснюється постійне оприлюднення інформації визначеної статтею 15 Закону, як Управлінням так і самостійними структурними підрозділами апарату Міністерства в частині інформації, що відноситься до їх компетенції. Крім того, в системі електронного документообігу Мінінфраструктури реєструється вся вхідна та вихідна кореспонденції, яку отримує та створює Міністерство в своїй діяльності, окрім документів з грифом «ДСК» та таємних документів. Також в окремому електронному журналі, здійснюється облік всіх запитів на інформацію, які надходять як від фізичних так і від юридичних осіб. Управління в подальшому проводить постійний моніторинг та контроль за станом виконання запитів на інформацію, які надходять до Міністерства.

Також необхідно зазначити, що на виконанням вимог Закону наказом Мінінфраструктури 04.11.2013 № 862, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.11.2013 за № 1973/24505, затверджено Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на публічну інформацію, розпорядником якої Мінінфраструктури.

Також прийняті накази Мінінфраструктури «Про Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації та форми для подання запиту на отримання публічної інформації». Визначено підрозділ відповідальний за організацію запитів на публічну інформацію, визначено спеціальне місце для роботи запитувачів, запроваджено облік запитів на публічну інформацію, затверджено Порядок щодо обмеження доступу до інформації. Запроваджено оприлюднення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Забезпечено збереження та доступу до документів, що містять публічну інформацію, шляхом обов’язкової реєстрації в системі обліку, яка відповідає вимогам статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Окрім зазначеного, на офіційному веб-сайті в підрозділі «Публічна інформація» розділі «Громадянам» розміщена інформація яким чином оформлюється запит на інформацію, наведений бланк запиту на інформацію, вказаний порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності, наведенні графік прийому запиту, контактна інформація відділу та наведенні різні шляхи подачі запиту на інформацію, а саме:

усно: телефон (044) 351-48-01;

письмово: Мінінфраструктури: м. Київ, проспект Перемоги, 14, 01135 (на конверті вказувати «Публічна інформація»;

електронною поштою: miy@mtu.gov.ua;

Факсом: (044) 351-48-45.

До того ж, на офіційному веб-сайті в підрозділі «Контакти» розділу «Про нас» продубльовано інформацію про те, що можливо подати інформаційні запити відповідно до Закону від громадськості (фізичних, юридичних осіб чи об’єднань громадян) та представників ЗМІ на електрону адресу miy@mtu.gov.ua.

Додатково зазначаємо, що основні вектори оприлюднення інформації, що зосереджені на сайті Мінінфраструктури здійснюються за напрямками «Про нас», «Діяльність», «Галузі», «Бізнесу», «Громадянам», «Євроінтеграція», «Проектні офіси».

Разом з тим, на офіційному сайті Мінінфраструктури у рубриці «Громадянам» оприлюднення інформації здійснюється за такими напрямками як: «Запитання і відповіді», «Електронне звернення», «Громадська приймальня», «Електронні консультації з громадськістю», «Громадська рада», «Публічна інформація», «Пошук документів», «Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

У ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища другу частину заходу повернуто на доопрацювання.

З липня 2018 року Управлінням документообігу та інформаційно-технічного забезпечення запроваджено облік публічної інформації на сайті Міністерства. Запити приймаються, реєструються та розглядаються якщо вони були отримані електронною поштою, телефоном, поштою та особисто подані запитувачем в приміщенні Міністерства. Визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з публічною інформацією, куди без перешкод може потрапити запитувач.

Щодо пункту 60 Заходів. Перегляд нормативно-правових актів, що регулюють питання, які належать до компетенції Мінінфраструктури, на предмет виявлення положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у визначених шляхом обговорень з експертами пріоритетних сферах.

За результатами робочої наради, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803 прийнято спільне рішення – стан виконання даного заходу вважати здійсненим на 100%, захід не враховувати у подальшій роботі та вважати виконаним.

Крім того, у ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища підтверджено виконання даного заходу у повному обсязі.

Щодо пункту 61 Заходів. Спрощення та переведення в електронний формат ліцензійно-дозвільних процедур у сфері автомобільного та авіаційного транспорту.

У частині, яка стосується автомобільного транспорту створено Робочу групу з питань впровадження електронної системи у сфері автомобільного транспорту. За результатами роботи якої розроблено проект наказу Мінінфраструктури «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку» (далі – наказ).

 Положення наказу передбачають впровадження попереднього електронного замовлення разових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення, що сприятиме спрощенню процедури отримання дозволів, підвищенню прозорості процесу їх оформлення та, як наслідок, зменшенню корупційних ризиків.

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення громадського обговорення. Проведено відкрите громадське обговорення проекту наказу з усіма зацікавленими сторонами та авторами. Спільно напрацьована кінцева редакція проекту наказу. Вказаний проект наказу проходить погодження з структурними підрозділами Мінінфраструктури, після чого буде направлено на зовнішнє погодження до центральних органів виконавчої влади. Після отримання погодження проекту наказу його буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

У частині, яка стосується авіаційного транспорту прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 134 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом», яку розміщено на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі» у Державіаслужбі затверджено план запровадження ліцензування в електронній формі та надіслано його до Мінекономрозвитку листом від 13.07.2017 № 1.14-6953-17.

За результатами робочої наради, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803 прийнято спільне рішення – стан виконання даного заходу вважати здійсненим на 50%, захід в процесі виконання.

Крім того, у ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища підтверджено виконання даного заходу на 50 %.

З липня 2018 року підписано Угоду між Державіаслужбою та Мінекономрозвитку про взаємодію з питань забезпечення функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Здійснюється остаточне налагодження системи та проведення навчання працівників та адміністраторів Державіаслужби.

Щодо пункту 62 заходів. Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про визначення нового порядку надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що усуне штучні обмеження на лібералізованих ринках перевезень, запровадить прозорі умови конкурсів з розподілення дефіцитних частот, виконання чартерних рейсів.

На сьогодні зазначене питання врегульовано Авіаційними правилами України «Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній», затвердженим наказом Державіаслужби від 24.10.2014 № 686, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.11.2014 за № 1440/26217 (зі змінами).

Державіаслужбою розроблено проект наказу, в якому передбачені такі зміни:

у разі надходження до Державіаслужби заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних повітряних перевезень у межах України; заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, щодо якої міжнародним договором України та домовленостями між авіаційними органами влади держав, уповноваженими на укладення таких домовленостей, не передбачені обмеження щодо частоти та/або ємності перевезень та/або кількості призначених авіаперевізників; заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць; заяви на отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання авіаційних перевезень в інших державах; заяви щодо обмеження обсягу права, такі заяви розглядаються Комісією без винесення їх на засідання;

у випадку відсутності підстав для відмови у наданні права на експлуатацію повітряної лінії, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, Державіаслужба зобов’язана прийняти рішення про надання права на експлуатацію повітряної лінії та повідомити про нього заявника протягом 5 робочих днів з дати надходження заяви;

у випадку, якщо Комісія не може прийняти рішення надати право на експлуатацію повітряної лінії з підстав, зазначених у частині восьмій статті 94 Повітряного кодексу України, заява на отримання права на експлуатацію повітряної лінії розглядається на черговому засіданні Комісії;

права на експлуатацію повітряних ліній для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, надаються без визначення частоти виконання рейсів.

Також передбачається скоротити перелік документів, що додаються до заяви на отримання права на експлуатацію повітряної лінії (страхові поліси, бізнес-план, відомості щодо осіб яким належить переважне володіння).

Крім того, передбачається врахувати рекомендації Антимонопольного комітету України від 07 червня 2016 року № 9-рк щодо процедури анулювання прав або обмеження обсягу наданих прав на експлуатацію повітряних ліній у випадку фактичного невикористання або використання не в повному обсягу наданих частот.

За результатами робочої наради, яка відбулася 22 травня 2018 року за участі керівництва Мінінфраструктури та Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», а також інших заінтересованих осіб у процесі реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України № 803 прийнято спільне рішення – стан виконання даного заходу вважати таким, що перебуває у процесі реалізації.

У ході проведення робочої зустрічі 31 липня 2018 року щодо узгодження детальних планів антикорупційних заходів, у рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 803, яка проходила за участі представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінінфраструктури, Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України», Державного агентства автомобільних доріг України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та фахівців експертного середовища прийнято рішення, що захід перебуває на стадії виконання.

Проект наказу оприлюднено на офіційному веб-сайті Державіаслужби для проведення громадського обговорення. Проведено відкрите громадське обговорення проекту наказу з усіма зацікавленими сторонами та авторами. Спільно напрацьована кінцева редакція проекту наказу. Вказаний проект наказу направлено на зовнішнє погодження до Державної регуляторної служби України, Антимонопольного комітету та Мінінфраструктури. Після отримання погодження проекту наказу його буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Додаткові ініційовані Мінінфраструктури Заходи

62-1. Розробка та затвердження в установленому порядку Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах»

Державіаслужбою розроблено проект наказу «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах». Проект наказу отримав погодження зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Наказ Державіаслужби від 20.02.2017 № 89 «Про затвердження Авіаційних правил України «Доступ на ринок послуг з наземного обслуговування в аеропортах» було скасовано, після повернення його Міністерством юстиції без державної реєстрації (лист Міністерства юстиції від 20.03.2017 № 3324-0-26-17.101). доопрацьований проект нормативно-правового акта був погоджений Антимонопольним комітетом України без зауважень. Проект акта був направлений на погодження до Мінінфраструктури. Мінінфраструктури надало пропозиції до проекту акта. На даний час проект акта перебуває на стадії внутрішнього погодження.

62-2. Впровадження в експлуатацію єдиний сервіс надання адміністративних послуг на автомобільному транспорті в електронній формі («Електронний кабінет перевізника»)

30 серпня 2018 року впроваджено в тестову експлуатацію систему «Електронний кабінет перевізника» (далі – ЕКП), яка надає можливість подавати документи на отримання ліцензії, а також  усім автоперевізникам повідомляти про зміну даних до дійсної ліцензії в електронній формі.

 Електронний кабінет перевізника доступний на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а також – на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги». Онлайн-сервіс, створений у співпраці Мінінфраструктури, Державного агентства з питань електронного урядування, Державної служби України з безпеки на транспорті та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах»/TAPAS, Фонду Східна Європа.

Електронний кабінет перевізника покликаний спростити автоперевізникам процедуру отримання послуг від органу ліцензування, мінімізувати корупцію у цій сфері та підвищити безпеку пасажирських перевезень.

У межах Електронного кабінету перевізника доступно п’ять електронних послуг. Завдяки цьому вантажні та пасажирські автоперевізники зможуть отримувати, розширювати, звужувати та анулювати ліцензії он-лайн. Окрім того, за допомогою сервісу перевізники зможуть оперативно повідомляти про зміну своїх даних: персонал, транспорт, матеріально-технічну базу. Таким чином, для них зникне необхідність здійснювати робочі відрядження до м. Києва та поштові пересилання документів до органу ліцензування. Дотепер через таку складність процедури більшість перевізників нехтували цими вимогами ліцензійних умов. За оцінкою розробників Електронний кабінет перевізника зможе виправити цю ситуацію.

Окрім електронних послуг, Електронний кабінет перевізника також містить інформацію про самого перевізника, наявність та строк дії ліцензій, транспортні засоби, маршрути, наявні дозволи та штрафи, накладені інспекторами Укртрансбезпеки тощо.

Доступ перевізників до їх Електронного кабінету здійснюватиметься за допомогою електронного підпису. Це буде надійним захистом від несанкціонованого втручання третіх осіб.

Разом із запуском послуги Електронного кабінету перевізника стають відкритими дані Реєстру перевізників, який веде Укртрансбезпека. Відтепер кожен громадянин, ввівши номер автомобіля, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України чи реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), власника, зможе дізнатися точну назву та контактні дані перевізника, а також наявність, тип та строк дії його ліцензії. Така можливість зробить подорожі пасажирів безпечнішими, захистивши від ризику обрати перевізника, у якого відсутня відповідна ліцензія.

Електронний кабінет перевізника буде надалі доповнений новими можливостями. Зокрема, згодом стане доступним онлайн-оформлення дозволів, а також – внесення плати за ліцензії та оплата штрафів. До того ж, згодом буде налагоджено взаємодію Реєстра перевізників ще з двома державними реєстрами – Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ України щодо транспортних засобів та їх власників.ВСІ Звіти