Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    9 Січня 2019, 10:45
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 13.01.2014 № 6

«Про затвердження Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв’язку»
9 Січня 2019, 10:45

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 13.01.2014 № 6 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування, виготовлення, забезпечення та обліку розрахункових книжок оператором поштового зв’язку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.01.2014 за № 165/24942 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України (Департамент управління об’єктами державної власності, АТ «Укрпошта»).

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою вдосконалення порядку виготовлення, ведення обліку та застосування розрахункових книжок, раціонального управління ресурсами.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних даних з 01.08.2018 по 31.08.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу зауважень і пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу зауважень і пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

З дати набрання чинності регуляторного акта зауважень та пропозицій до нього не надходило.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного є:

підвищення ефективності діяльності операторів поштового зв’язку;

забезпечення виконання завдань, поставлених перед національним оператором, зокрема щодо сплати податків до бюджету;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних та юридичних осіб;

витрати коштів суб’єктів господарювання;

кількість суб’єктів, які надають послуги поштового зв’язку.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє досягненню визначених цілей, а саме:

реалізації державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку;

врегулювання взаємовідносин між відповідними суб’єктами господарювання та органами державного нагляду (контролю):

збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг поштового зв’язку.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності цього акта буде здійснено у 2021 році.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів