Для людей
з вадами зору

    Відстеження результативності регуляторних актів    9 Січня 2019, 10:56
Версiя для друку


Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 957

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства зв’язку України, Міністерства транспорту України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України»
9 Січня 2019, 10:56

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.11.2013 № 957«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства зв’язку України, Міністерства транспорту України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2013 за № 2098/24630 (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство інфраструктури України (Департамент управління об’єктами державної власності, АТ «Укрпошта»).

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято з метою приведення нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв’язку, у відповідність до законодавства України.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних даних з 01.08.2018 по 31.08.2018.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу зауважень і пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу зауважень і пропозицій від заінтересованих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

З дати набрання чинності регуляторного акта зауважень та пропозицій до нього не надходило.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

узгодження нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України із законодавством України;

середній рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних та юридичних осіб;

прийняття регуляторного акта не потребувало витрат коштів суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів періодичного відстеження результативності  регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечує приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України та дає змогу досягти визначених цілей державного регулювання.

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.

Наступне періодичне відстеження результативності цього акта буде здійснено у 2021 році.ВСІ Відстеження результативності регуляторних актів