Для людей
з порушенням зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про доступ до об’єктів 

будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку

телекомунікаційних мереж»

 

 

Верховна Рада України  постановляє:

 

І. Внести до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (Відомості Верховної Ради, 2017, № 11, ст. 101) такі зміни:

  • 1. Абзац тринадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

 «інфраструктура об’єкта транспорту - виробничо-технологічні комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електротранспорту, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;»

 

2. Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:

«2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електрозв’язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій та на відносини з доступу до об’єктів, на яких реалізуються заходи, що унеможливлюють доступ замовника доступу до інфраструктури об’єкта доступу, а саме:

-  об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона та які забезпечують безпеку держави;

-  об’єктів, на яких встановлено режим секретності;

-  об’єктів, на яких встановлено режим доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

-  об’єктів, які перейшли на режим роботи в особливий період;

-  об’єктів суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, на яких реалізуються режимні заходи;

-  об’єктів, цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до локомотивів, кабін управління моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями».

 

3. У назві та частині першій статті 8 слова «трубопровідного транспорту» виключити.

 

4. Частину тринадцяту статті 12 доповнити новими пунктами такого змісту:

«4) відсутність погодження для об’єктів інфраструктури, які забезпечують безпеку держави та на яких використовується спеціальний зв’язок з наступними органами:

Міністерством оборони України;

Генеральним штабом Збройних Сил України;

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства.

5) обґрунтована існуюча або потенційна загроза безпеці та/або здоров’ю населення;

6) відсутність наявного в даний час простору або у зв’язку з майбутніми потребами у просторі, що були достатньою мірою доведені власником (володільцем);

7) обґрунтована існуюча або потенційна загроза цілісності та безпеці технічних засобів телекомунікацій, враховуючи цілісність та безпеку інфраструктури об’єкта доступу;

8) загроза надання основної послуги, що надається тією ж інфраструктурою об’єкта доступу.».

 

5. Пункт 4 частини другої статті 14 викласти в такій редакції:

«4) за можливості забезпечувати електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством;»

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради                                                

              України

 

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 27 Грудня 2017р. по 27 Січня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів