Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект постанови Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект постанови Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року»

Проект

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                               №

Київ

 Про затвердження Державної програми

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

на період до 2020 року

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року (далі – Програма), що додається.

2. Внести до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 714 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2729), такі зміни:

пункт 1, підпункти 1–2 пункту 3, підпункти 1, 8, 10, 13–15 пункту 4 та підпункт 2 пункту 10 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм»;

підпункти 2 та 7 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху»;

підпункт 6 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також щодо фінансового забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху,»;

підпункт 9 пункту 4 після слів «річкового транспорту» доповнити словами «, а також фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм»;

підпункт 12 пункту 4 доповнити новим абзацом шостим у такій редакції:

«фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм;»;

підпункти 14 та 16 пункту 4 після слів «державних цільових програм» доповнити словами «та державних програм».

3. Міністерству інфраструктури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Національній поліції, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному агентству інфраструктурних проектів, Державному агентству автомобільних доріг, Державній службі з безпеки на транспорті разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  які визначені виконавцями Програми, подавати щороку до 10 лютого  Державному агентству інфраструктурних проектів інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                       В. Гройсман

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Додаток 1 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Додаток 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Додаток 3 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Повідомлення про оприлюднення

 

 


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
6
Запропоновано редакцій / пропозицій:
2
Підтримка проекту:Так:3  Ні:3

Обговорення з 31 Серпня 2017р. по 15 Вересня 2017р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів