Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект постанови Кабінету Міністрів України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури

 Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2018 р. №

Київ

 

Про затвердження Порядку та умов укладання договорів, на підставі яких

здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами

господарювання у стратегічні об’єкти портової

інфраструктури

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про морські порти України» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури, що додаються.

2. Абзац третій підпункту 1 пункту 1 Порядку здійснення витрат суб'єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 р. № 899 (Офіційний вісник України, 2012 р. № 75, ст. 3027), викласти в такій редакції:

«капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких прийнято Кабінетом Міністрів України, у тому числі за умови, що об’єкт (ідентифікований за назвою тощо) було включено до плану капітальних інвестицій фінансового плану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України, попереднього/попередніх планового/планових періоду/періодів, а також за винятком випадків, коли між державним підприємством «Адміністрація морських портів України» та відповідним інвестором було в порядку та на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, укладено договір, на підставі якого здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні об’єкти портової інфраструктури)».

3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Прем`єр-міністр України                                                                В. Гройсман           

 

Порядок та умови укладання договорів, на підставі яких здійснюється компенсація інвестицій, внесених суб’єктами господарювання у стратегічні  об’єкти портової інфраструктури

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту:Так:0  Ні:0

Обговорення з 2 Лютого 2018р. по 2 Березня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів