Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект Закону України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект Закону України

Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок

Проект

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок»

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

Внести зміни до Закону України «Про поштовий зв’язок» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39), виклавши його у такій редакції:

 

«ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про поштовий зв’язок»

 

Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їх послуг.

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об’єктах поштового зв’язку і надається у користування адресату для одержання на його ім’я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;

абонентська поштова скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;

абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками, яка встановлюється у під’їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;

адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, поштовий переказ;

адресна поштова розсилка – відправлення письмової кореспонденції, яке складається виключно з рекламних, маркетингових або інформаційних матеріалів, фінансових звітів, інших друкованих матеріалів і містить ідентичне повідомлення, окрім імені адресата, адреси та ідентифікаційного номеру, а також інших відмінностей, які не змінюють сутність повідомлення, яке пересилається певній кількості адресатів і доставляється за адресою. Адресна поштова розсилка та інше поштове відправлення, поєднані в одній упаковці, не вважаються адресною поштовою розсилкою;

відправлення для сліпих – поштове відправлення з вкладенням письмового повідомлення, складеного шрифтом для сліпих, літератури любого формату (включаючи звукозаписи), будь-яке обладнання або матеріали, виготовлені чи адаптовані для допомоги сліпим людям, а також кліше із знаками системи секографії, що подається у відкритому вигляді та відправляється організацією для сліпих чи адресується такій організації, або відправляється сліпою людиною чи на її адресу;

відправник - фізична або юридична особа, прізвище, ім’я та по батькові або найменування якої зазначені на поштовому відправленні в спеціально призначеному для цього місці, та подає оператору поштового зв’язку для пересилання поштове відправлення, поштовий переказ;

відправлення «EMS» - міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 30 кілограмів з вкладенням документів та/або товарів, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом;

дрібний пакет - міжнародне реєстроване поштове відправлення масою до 2 кілограмів із вкладенням зразків товарів, дрібних предметів подарункового та іншого характеру, письмового повідомлення, що має характер особистого листування;

електронна поштова марка – цифрова технологія сплати за послуги призначеного поштового оператора із пересилання поштових відправлень, яка дозволяє гарантувати оплату послуг за допомогою електронного процесу створення, верифікації, шифрування, зберігання та подальшої передачі цифровими захищеними каналами зв’язку на спеціальний поштовий друкуючий пристрій – маркувальну або франкувальну машину, унікального електронного документа, що відображає вартість послуги, час та адресу її надання поштовим оператором, та іншу інформацію, що може вимагатись відповідно до законодавства України. Електронна поштова марка створюється та зберігається програмно апаратними засобами призначеного оператора поштового зв’язку, обліковується на його балансі та належить йому до моменту нанесення її графічного зображення на поштове відправлення споживача послуг поштового зв’язку;

засоби поштового зв’язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв’язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв’язку;

згруповані поштові відправлення «Консигнація» - кілька міжнародних поштових відправлень, що одночасно подаються одним відправником для пересилання за межі України або надходять на її територію від одного відправника з іншої країни;

знаки поштової оплати – поштові марки, марковані конверти та картки, відбитки знаків маркувальних машин, інші відбитки, в тому числі електронна поштова марка, що наносяться на поштові відправлення замість поштових марок та підтверджують оплату послуг;

користувачі послуг поштового зв’язку (користувачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв’язку;

кур’єрська послуга – послуга поштового зв’язку з приймання від відправника та/або доставки (вручення) адресату (одержувачу) поштових відправлень, яка надається за межами об’єктів поштового зв’язку;

лист – поштове відправлення масою до 2 кілограмів, що містить письмове повідомлення або документ, вкладені в поштовий конверт, або оформлене іншим чином, що не дає змоги ознайомитись із його змістом;

маркувальна (франкувальна) машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв’язку, дату приймання та іншу інформацію;

мережа поштового зв’язку - сукупність об’єктів поштового зв’язку і поштових маршрутів;

мішок «M» - міжнародне реєстроване поштове відправлення (спеціальний мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів тощо);

національний регулятор – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;

об’єкти поштового зв’язку – об’єкти задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв’язку;

оператор поштового зв’язку - суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з надання послуг поштового зв’язку;

переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв’язку щодо виконання доручення користувача на виплату адресату зазначеної ним суми грошей;

пересилання поштових відправлень - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

письмова кореспонденція - листи, поштові картки, дрібні пакети, мішки «М», адресна поштова розсилка, відправлення з оголошеною цінністю та відправлення для сліпих;

посилка – поштове відправлення масою до 30 кілограмів з предметами не забороненими законодавством до пересилання;

послуги поштового зв’язку - продукт діяльності оператора поштового зв’язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій тощо, спрямований на задоволення потреб користувачів;

поштова адреса — адреса відправника та адресата (одержувача), яка зазначається при пересиланні поштового відправлення, поштового переказу;

поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв’язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв’язку;

поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;

поштова марка - державний знак, що виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, і є засобом оплати послуг поштового зв’язку, що надаються призначеним оператором поштового зв’язку;

поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;

поштові відправлення – адресовані адресату (одержувачу) та прийняті оператором поштового зв’язку до пересилання письмова кореспонденція, посилки, відправлення «ЕМS», оформлені відповідно до законодавства України;

поштове відправлення з оголошеною цінністю - реєстроване поштове відправлення, яке приймається для пересилання з оцінкою вартості вкладення, визначеною відправником;

призначений оператор поштового зв’язку – оператор поштового зв’язку, який офіційно призначений для виконання зобов’язань, що випливають із актів Всесвітнього поштового союзу та в установленому порядку  надає універсальні, а також інші послуги поштового зв’язку на всій території України;

поштовий зв’язок - вид зв’язку, що забезпечує пересилання поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій тощо;

поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об’єктів поштового зв’язку, у тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення поштового зв’язку;

реєстр операторів поштового зв’язку – електронна база даних, що містить інформацію про операторів поштового зв’язку України;

реєстроване поштове відправлення - поштове відправлення, яке приймається для пересилання з видачею розрахункового документа та вручається адресату (одержувачу) за умови пред’явлення  документу, що посвідчує особу, під розписку;

спеціальна шафа/поштомат – шафа/скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у визначених місцях відповідно до укладених договорів на умовах оренди, для одержання адресатами поштових відправлень у зручний для них час;

універсальні послуги поштового зв’язку - набір послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості, які на постійній основі надаються користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.

 

Стаття 2. Законодавство про поштовий зв’язок України

1. Відносини у сфері надання послуг поштового зв’язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

2. Діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку спеціального призначення (фельд’єгерського і спеціального зв’язку) провадиться відповідно до законодавства України.

3. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового  зв’язку є:

1) забезпечення надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості;

2) сприяння розвитку ринку поштових послуг;

3) стимулювання конкуренції у наданні послуг поштового зв’язку;

4) захист інтересів користувачів та операторів поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку;

5) забезпечення доступу до універсальних послуг поштового зв’язку;

6) забезпечення безперервності надання послуг поштового зв’язку;

7) забезпечення прав користувачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;

8) забезпечення прав операторів поштового зв’язку;

9) єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг поштового зв’язку;

10) забезпечення рівноправного доступу до об’єктів поштового зв’язку та послуг поштового зв’язку усім користувачам.

 

Стаття 4. Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку

Мова у сфері надання послуг поштового зв’язку визначається статтею 25 Закону України «Про засади державної мовної політики».

 

Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв’язку

У сфері надання послуг поштового зв’язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.

 

Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Таємниця поштових відправлень, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв’язку, гарантується Конституцією та законодавством України.

2. Оператори поштового зв’язку вживають організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації згідно із законодавством України.

3. Виїмка та огляд поштових відправлень, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом.

 

Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв’язку шляхом:

1) нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

2) контролю за додержанням законодавства про поштовий зв’язок;

3) формування переліку показників якості послуг поштового зв’язку та встановлення їх рівня;

4) стандартизації та сертифікації засобів поштового зв’язку;

5) регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку;

6) забезпечення конкуренції у сфері надання послуг поштового зв’язку;

7) ведення реєстру операторів поштового зв’язку.

 

Стаття 8. Компетенція державних органів у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку:

1) забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку;

2) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку;

3) визначає порядок введення та виведення з обігу поштових марок;

4) забезпечує дотримання поштової безпеки та таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв’язку;

5) забезпечує організацію роботи, пов’язаної із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв’язку;

6) забезпечує підготовку та перепідготовку кадрів з метою надання послуг поштового зв’язку;

7) сприяє розвитку ринку послуг поштового зв’язку;

8) встановлює порядок відбору призначеного оператора поштового зв’язку, визначення призначеного оператора поштового зв’язку;

9) визначає оператора поштового зв’язку, на якого покладається виконання функції з пересилання відправлень «EMS» в установленому ним порядку.

3. Державне регулювання у сфері надання послуг поштового зв’язку забезпечує національний регулятор, на основі збалансування інтересів суспільства, операторів поштового зв’язку та користувачів послуг поштового зв’язку.

4. Компетенція національного регулятора, та його повноваження визначаються цим та іншими законами України.

5. Національний регулятор:

1) розробляє та подає в установленому порядку Президентові України проекти законодавчих актів та актів Президента України, а також Кабінетові Міністрів України – проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

2) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

3) видає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції національного регулятора та контролює їх виконання;

4) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів поштового зв’язку;

5) формує критерії якості для універсальних послуг поштового зв’язку та встановлює їх рівень;

6) встановлює порядок формування та визначає тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку;

7) передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також до правоохоронних органів матеріали, що містять дані про ознаки кримінального правопорушення;

8) створює рівні умови діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку;

9) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері поштового зв’язку інших держав;

10) здійснює нагляд (контроль) за додержанням операторами поштового зв’язку законодавства про поштовий зв’язок, та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

11) контролює якість послуг поштового зв’язку;

12) видає операторам поштового зв’язку обов’язкові для виконання розпорядження та попередження про усунення порушень законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

13) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адміністративно-господарські санкції до операторів поштового зв’язку за порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

14) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення операторами поштового зв’язку законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

15) встановлює порядок отримання та отримує від операторів поштового зв’язку звітність, інформацію, в тому числі таку, що містить фінансово - економічні показники, документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень, покладених на нього цим Законом;

16) розглядає скарги користувачів послуг поштового зв’язку згідно з визначеним ним порядком;

17) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

6. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, і рішення національного регулятора прийняті в установленому порядку в межах їх повноважень, обов’язкові до виконання операторами поштового зв’язку та користувачами послуг поштового зв’язку.

 

Стаття 9.Нагляд (контроль) у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Нагляд (контроль) у сфері надання поштового зв’язку – це комплекс заходів національного регулятора і його посадових осіб, в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства про поштовий зав’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку операторами поштового зв’язку та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості послуг поштового зв’язку. Питання організації здійснення нагляду (контролю) у сфері поштового зв’язку визначаються національним регулятором відповідно до цього Закону.

2. Метою нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку є забезпечення:

1) якості послуг поштового зв’язку, що надаються операторами поштового зв’язку;

2) додержання операторами поштового зв’язку законодавства та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку.

3. Для здійснення нагляду (контролю) у сфері послуг поштового зв’язку посадові особи національного регулятора мають право:

1) доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів поштового зв’язку;

2) перевіряти дотримання операторами поштового зв’язку вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку;

3) безоплатно отримувати від операторів поштового зв’язку необхідні для виконання завдань, покладених на національного регулятора, звіти, інформацію, пояснення та інші матеріали з урахуванням дотримання вимог законодавства про захист інформації;

4) безоплатно отримувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання повноважень національного регулятора;

5) фіксувати процес здійснення заходу нагляду (контролю) засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

6) вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню заходу нагляду (контролю);

7) інші права, визначені законом.

4. У разі виявлення ознак невиконання вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку уповноважені посадові особи національного регулятора звертаються до відповідного оператора поштового зв’язку вимогою надати пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, а оператор поштового зв’язку зобов’язаний у строки, вказані у зверненні, надати обґрунтовані пояснення по суті та за потреби підтвердити їх засвідченими в установленому порядку копіями документів.

5. Строк для надання відповіді національному регулятору залежить від обсягу інформації і не може бути меншим п’яти та перевищувати двадцять робочих днів з дня отримання відповідного звернення. Такий строк може бути продовжений не більше ніж на десять робочих днів уповноваженою посадовою особою національного регулятора за обґрунтованим зверненням оператора поштового зв’язку.

6. У разі отримання в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує виконання оператором поштового зв’язку вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, уповноважена посадова особа національного регулятора повідомляє про це відповідного оператора поштового зв’язку протягом десяти робочих днів.

7. За наявності отриманої в установлені строки достатньої інформації, що підтверджує порушення вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, національним регулятором вживаються заходи реагування, передбачені статтею 10 цього Закону.

8. У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, уповноважена посадова особа національного регулятора повторно звертається до оператора поштового зв’язку з вимогою надати пояснення або уточнити надані пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку у встановлений відповідно до вимог цієї частини строк.

9. У разі ненадходження в установлений строк запитуваної інформації або у разі надходження інформації, недостатньої для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, після повторного звернення уповноваженої посадової особи національного регулятора, національний регулятор приймає рішення про проведення перевірки оператора поштового зв’язку.

10. Перевірка проводиться за рішенням національного регулятора щодо питань, зазначених у цьому рішенні. У рішенні про проведення перевірки зазначаються підстава, предмет перевірки, строк проведення перевірки, найменування оператора поштового зв’язку щодо якого буде здійснена перевірка. Перевірка проводиться посадовими особами національного регулятора на підставі рішення про проведення перевірки та згідно з оформленими посвідченнями на проведення перевірки.

11. Рішення національного регулятора про проведення перевірки може прийматися на підставі:

1) обґрунтованого письмового звернення фізичної або юридичної особи про порушення законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері поштового зв’язку;

2) письмової заяви оператора поштового зв’язку про здійснення перевірки за його бажанням;

3) виявлення ознак порушення вимог законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку за результатами аналізу звітності, поданої оператором поштового зв’язку, неподання у встановлений строк звітності чи інформації без поважних причин, ненадання на повторне звернення посадової особи національного регулятора оператором поштового зв’язку в установлений строк інформації або надання недостатньої інформації для прийняття рішення про наявність чи відсутність порушень законодавства про поштовий зв’язок;

4) попереджень або розпоряджень національного регулятора про усунення виявлених порушень з метою перевірки їх виконання.

12. Рішення про проведення перевірки не приймається на підставі звернення від одного і того самого заявника з одного і того самого питання і за той же період, якщо на підставі попереднього звернення було проведено перевірку.

13. Оператор поштового зв’язку має бути ознайомлений з рішенням національного регулятора про проведення перевірки з наданням копії такого рішення та документа, що був підставою для його прийняття.

14. Під час проведення перевірки не допускається вилучення у суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг поштового зв’язку, оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів.

15. Строк проведення перевірки не може перевищувати десяти робочих днів. За обґрунтованим рішенням національного регулятора строк перевірки може бути продовжено, але не більше ніж на п’ять робочих днів.

16. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається суб’єкту господарювання, який перевірявся, другий зберігається у національного регулятора.

17. У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, припускає неоднозначне трактування прав і обов’язків оператора поштового зв’язку або національного регулятора та його посадових осіб, рішення приймається на користь оператора поштового зв’язку.

 

Стаття 10. Заходи реагування національного регулятора на порушення законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. У випадку виявлення за результатами проведення заходів нагляду (контролю) порушень законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, національний регулятор видає розпорядження про усунення порушень та застосовує адміністративно-господарські санкції за такі порушення зазначені в статті 26 цього Закону.

2. Розпорядження національного регулятора є обов’язковим для виконання оператором поштового зв’язку у визначені в ньому строки.

3. У випадках виявлення за результатами проведення заходів нагляду (контролю) у сфері поштового зв’язку інших порушень, не зазначених у статті 26 цього Закону, національний регулятор видає попередження.

4. Попередження національного регулятора про усунення порушень є обов’язковим для виконання оператором поштового зв’язку у визначені в попередженні строки.

5. Попередження не передбачає застосування до оператора поштового зв’язку адміністративно-господарських санкцій.

6. Оператор поштового зв’язку, щодо якого національним регулятором видано попередження або розпорядження, зобов’язаний у строки, встановлені у такому попередженні чи розпорядженні, усунути порушення та подати національному регулятору інформацію у письмовій формі про виконання попередження або розпорядження національного регулятора.

7. За мотивованою заявою оператора поштового зв’язку, зазначений у попередженні або розпорядженні строк може бути подовжений національним регулятором.

8. Попередження або розпорядження національного регулятора може бути оскаржено в суді.

 

Стаття 11. Тарифне регулювання у сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку

1. Тарифне регулювання та встановлення тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку базуються на таких принципах:

1) доступності рівня тарифів усім користувачам на всій території України;

2) прозорості, об’єктивності і недискримінаційності;

3) урахування нематеріальних вигод призначеного оператора поштового зв’язку при наданні універсальних послуг поштового зв’язку.

2. Тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів.

3. Порядок формування та встановлення тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку визначається національним регулятором.

4. Оператори поштового зв’язку самостійно, відповідно до законодавства України, встановлюють тарифи та надають знижки на послуги поштового зв’язку, крім універсальних послуг поштового зв’язку.

 

Стаття 12. Стандартизація і сертифікація засобів поштового зв’язку

Засоби поштового зв’язку, що застосовуються у мережах поштового зв’язку, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України.

 

Стаття 13. Розвиток мереж і засобів поштового зв’язку

1. Розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв’язку здійснюються відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв’язку України з урахуванням її пріоритетних напрямів та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.

2. Розвиток мереж і засобів поштового зв’язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів поштового зв’язку, кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також залучені або запозичені в установленому законодавством України порядку кошти фізичних і юридичних осіб.

 

Стаття 14. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:

1) сприяють операторам поштового зв’язку у розміщенні на відповідних територіях об’єктів поштового зв’язку;

2) забезпечують надання призначеному оператору поштового зв’язку у користування приміщень для розміщення об’єктів поштового зв’язку відповідно до встановлених нормативів та з урахуванням можливості доступу до цих приміщень осіб з інвалідністю різних нозологій;

3) погоджують розміщення призначеним оператором поштового зв’язку поштових скриньок у зручних для користувачів місцях та висоті, зручній для осіб з інвалідністю на візках;

4) сприяють операторам поштового зв’язку у доставці поштових відправлень до населених пунктів;

5) повідомляють операторів поштового зв’язку про зміну назв вулиць;

6) розглядають пропозиції операторів поштового зв’язку щодо створення сприятливих умов для їх діяльності.

2. Під час проектування розвитку населених пунктів, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів будівництва місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів щодо забезпечення проектування і будівництва об’єктів поштового зв’язку, призначених для організації надання універсальних послуг поштового зв’язку, відповідно до встановлених нормативів та враховуючи потреби осіб з інвалідністю різних нозологій з можливістю наступної передачі їх призначеному оператору поштового зв’язку у користування на пільгових умовах.

3. Перенесення чи переобладнання об’єктів поштового зв’язку, які належать операторам поштового зв’язку, пов’язаних з новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом об’єктів будівництва, розробкою корисних копалин, здійснюється та фінансується замовником цих робіт відповідно до технічних умов оператора поштового зв’язку.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебічно сприяють ефективній діяльності та розвитку об’єктів поштового зв’язку на відповідних територіях.

 

Стаття 15. Поштові відправлення

1. Пересилання від відправника до адресата (одержувача) письмової кореспонденції та посилок здійснюється із оформленням їх як поштових відправлень.

2. Вимоги до розміру і порядку оформлення поштових відправлень встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. До внутрішніх поштових відправлень належать:

поштові картки - прості, реєстровані;

листи - прості, реєстровані,

відправлення для сліпих - прості, реєстровані;

адресна поштова розсилка;

посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю.

4. До міжнародних поштових відправлень належать:

поштові картки - прості, реєстровані;

листи - прості, реєстровані;

відправлення з оголошеною цінністю;

відправлення для сліпих - прості, реєстровані;

дрібні пакети – реєстровані;

мішки «М» - реєстровані;

посилки - без оголошеної цінності, з оголошеною цінністю;

згруповані поштові відправлення «Консигнація»;

відправлення «EMS».

 

Стаття 16. Провадження діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

1. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку, зобов’язані не менше як за десять робочих днів до її початку подати до національного регулятора, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

2. Форма та зміст повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку визначаються національним регулятором.

3. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, покладається на суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення.

4. Національним регулятором, протягом десяти робочих днів з дати, зазначеної в частині восьмій цієї статті, приймається рішення про внесення відомостей про суб’єкта господарювання до реєстру операторів поштового зв’язку, який оприлюднюється на офіційній сторінці національного регулятора в мережі Інтернет.

5. Відомості, що містяться в реєстрі операторів поштового зв’язку, є відкритими та загальнодоступними, за винятком даних фізичних осіб – підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

6. Внесення відомостей до реєстру операторів поштового зв’язку здійснюється на безоплатній основі.

 

Стаття 17. Порядок надання послуг поштового зв’язку

1. Оператори поштового зв’язку надають користувачам послуги поштового зв’язку відповідно до законодавства України та провадять іншу господарську діяльність в установленому законом порядку. У своїй діяльності оператори поштового зв’язку мають право залучати суб’єктів господарювання на договірних засадах.

2. Оператор поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку на договірній основі може залучати мережу філій та/чи відділень поштового зв’язку іншого оператора поштового зв’язку.

3. Послуги поштового зв’язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв’язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам якості.

4. Договір про надання послуг поштового зв’язку укладається у письмовій або усній формі, шляхом видачі розрахункового документу, який підтверджує надання послуги (квитанції, касового чеку тощо).

5. Договір про надання послуги поштового зв’язку вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідними договорами.

 

Стаття 18. Засади надання універсальних послуг поштового зв’язку

1. Універсальні послуги поштового зв’язку надаються призначеним оператором поштового зв’язку з дотриманням встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, строків пересилання поштових відправлень під час надання універсальних послуг поштового зв’язку та нормативів розвитку і розміщення у містах, селищах і селах мережі об’єктів поштового зв’язку.

2. Призначений оператор поштового зв’язку надає універсальні послуги поштового зв’язку за тарифами, встановленими національним регулятором.

3. При наданні універсальних послуг поштового зв’язку, інші оператори поштового зв’язку повинні дотримуватися визначених законодавством засад їх надання.

4. До універсальних послуг поштового зв’язку належать послуги з пересилання:

поштових карток, листів масою до 50 грамів, відправлень для сліпих – простих та реєстрованих.

5. Нормативи розвитку та розміщення у містах, селищах і селах мережі об’єктів поштового зв’язку оператора поштового зв’язку, нормативні строки пересилання поштових відправлень під час надання універсальних послуг поштового зв’язку встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

6. Призначений оператор поштового зв’язку визначається у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, за такими критеріями:

можливість надання всім користувачам на всій території України вільного доступу до мережі поштового зв’язку за допомогою забезпечення достатньої кількості об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок згідно з нормативами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку;

можливість зробити обслуговування доступним без будь-якої форми дискримінації, особливо без дискримінації, що є результатом політичних, релігійних або ідеологічних поглядів;

можливість гарантування, що універсальне обслуговування не буде перервано або зупинене, окрім випадків форс-мажору;

можливістю забезпечення безперервності та сталості функціонування мережі поштового зв’язку.

7. Основними принципами надання універсальних послуг поштового
зв’язку є:

1) створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу користувачів до універсальних послуг поштового зв’язку;

2) надання універсальних послуг поштового зв’язку визначеної якості, що надаються на постійних засадах на всій території України та за доступними для користувачів цінами;

3) забезпечення розвитку універсальних послуг поштового зв’язку в залежності від технічного, економічного середовища, а також потреб користувачів;

4) надання користувачам та операторам поштового зв’язку достовірної та актуальної інформації щодо характеристик здійснення універсальної послуги поштового зв’язку, зокрема щодо умов доступу до таких послуг, цін та рівня стандартів якості.

8. Призначений оператор поштового зв’язку зобов’язаний при проведенні розрахунків собівартості універсальних послуг поштового зв’язку, на основі розподілу витрат за послугами (видами діяльності) відповідно до затвердженого національним регулятором порядку, подавати їх національному регулятору для затвердження.

9. Призначений оператор поштового зв’язку кожний рік надає свої пропозиції з розрахунку собівартості універсальних послуг поштового зв’язку національному регулятору.

 

Стаття 19. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів

1. Оператори поштового зв’язку забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.

2. Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами охоронно-пожежної сигналізації, а також повинні відповідати діючим технічним вимогам.

3. Для охорони об’єктів поштового зв’язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор поштового зв’язку може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони. Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об’єктів поштового зв’язку, персоналу оператора поштового зв’язку і транспортних засобів поштового зв’язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів. Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв’язку предметів і речей.

4. З метою захисту об’єктів поштового зв’язку, поштових відправлень і грошових  коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів поштового зв’язку, який пройшов спеціальну підготовку, надається право використовувати  зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту. Перелік посад працівників оператора поштового зв’язку, яким надається право  використовувати  зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку. Порядок придбання, обліку, зберігання, використання, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів встановлюється відповідно до законодавства. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законодавством.

 

Стаття 20. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення та порядок їх вилучення

Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров’ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 21. Особливості діяльності призначеного оператора поштового зв’язку

1. Призначений оператор поштового зв’язку забезпечує надання на всій території України універсальних послуг поштового зв’язку.

2. Призначений оператор поштового зв’язку має виключне право на:

видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;

офіційне видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;

пересилання простих листів масою до 50 грамів та простих поштових карток;

розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території держави відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку;

використання маркувальних (франкувальних) машин та укладання договорів з юридичними та фізичними особами про їх використання;

використання у своїй діяльності зображення Державного Герба України, у тому числі нанесення його на поштові скриньки та транспортні засоби поштового зв’язку.

3. Персоналу призначеного оператора поштового зв’язку під час виконання службових обов’язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знака.

4. Вартість виготовлення форменого одягу та нагрудних знаків відноситься на валові витрати призначеного оператора поштового зв’язку.

5. Для задоволення державних потреб призначений оператор поштового зв’язку на договірних засадах здійснює діяльність, пов’язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати інші послуги відповідно до законодавства України.

 

Стаття 22. Персонал оператора поштового зв’язку

1. До персоналу оператора поштового зв’язку належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв’язку.

2. Трудові відносини персоналу оператора поштового зв’язку регулюються законодавством України про працю та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. За втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, недостачу грошових коштів, порушення контрольних строків доставки поштових відправлень та поштових переказів персонал оператора поштового зв’язку, з вини якого завдані збитки, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Персонал оператора поштового зв’язку, який задіяний до обслуговування користувачів, дотримується правил поведінки, культури спілкування та етикету під час обслуговування користувачів та у разі звернення осіб з інвалідністю різних нозологій та інших маломобільних груп населення надає допомогу під час їх обслуговування в об’єктах поштового зв’язку.

5. Керівник призначеного оператора поштового зв’язку та керівники його відокремлених підрозділів наймаються на роботу за контрактом.

6. Оператор поштового зв’язку створює робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю в обсязі, встановленому законом, виходячи із загальної кількості персоналу, за винятком чисельності листонош, водіїв та працівників, які зайняті на роботах з важкими та небезпечними умовами праці.

7. Призначений оператор поштового зв’язку організовує навчання персоналу, який задіяний до обслуговування користувачів, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю різних нозологій.

 

Стаття 23. Права та обов’язки операторів поштового зв’язку

1. Суб’єкт господарювання набуває статусу оператора поштового зв’язку після внесення запису про нього до реєстру операторів поштового зв’язку.

2. Всі оператори поштового зв’язку незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності користуються рівними правами і виконують однакові обов’язки відповідно до законодавства України, крім випадків, визначених цим Законом.

3. Оператори поштового зв’язку зобов’язані:

1) провадити діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку відповідно до законодавства;

2) забезпечувати доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режим роботи об’єктів поштового зв’язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами тощо, у формі доступній для осіб з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату;

3) надавати послуги поштового зв’язку відповідного  рівня якості;

4) забезпечувати створення доступності об’єктів поштового зв’язку та поштових послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5) забезпечувати застосування встановлених тарифів;

6) не допускати порушень правил добросовісної конкуренції та дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку;

7) своєчасно надавати національному регулятору, звіти, документи та інші матеріали в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством;

8) забезпечувати таємницю поштових відправлень;

9) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

4. Оператори поштового зв’язку мають право на:

1) провадження діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку відповідно до законодавства;

2) установлення тарифів на послуги поштового зв’язку, що ними надаються, крім тих тарифів, які регулюються державою;

3) інформування користувачів про надання ними послуг поштового зв’язку через засоби масової інформації;

4) розміщення об’єктів поштового зв’язку та установлення відповідного обладнання в приміщеннях, що належать їм на правах найму, за згодою власника приміщення;

5) інші права, передбачені законодавством України.

 

Стаття 24. Відповідальність операторів поштового зв’язку перед користувачами

1. За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператори поштового зв’язку несуть таку матеріальну відповідальність перед користувачами:

за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення без оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

за повну втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;

за часткову втрату (пошкодження) реєстрованого поштового відправлення з оголошеною цінністю - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв’язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. У разі відсутності опису застосовується норма абзацу 3 цієї статті;

за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання поштових переказів - відповідно до законодавства України;

за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку;

у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв’язку.

2. Заяви та претензії щодо випадків, передбачених частиною першою цієї статті, можуть бути подані оператору поштового зв’язку протягом шести місяців з дня подання поштового відправлення або поштового переказу для пересилання.

3. За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори поштового зв’язку несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

4. Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг.

5. У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами поштового зв’язку своїх зобов’язань, а також інші спори між користувачами та операторами поштового зв’язку розглядаються у судовому порядку.

6. Оператор поштового зв’язку не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:

поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;

втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);

нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством України правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;

поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;

заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об’єкта поштового зв’язку після шести місяців з дня приймання;

поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.

7. У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об’єктах поштового зв’язку протягом шести місяців з дня їх приймання.

8. Порядок розкриття та знищення невручених поштових відправлень визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Особи, винні у порушенні законодавства про поштовий зв’язок та інших нормативних документів у сфері надання послуг поштового зв’язку, несуть відповідальність згідно із законами України.

2. Прибуток, отриманий особою внаслідок діяльності без подання в установленому цим Законом порядку до національного регулятора повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, підлягає вилученню на підставі рішення суду за позовом національного регулятора і спрямовується до Державного бюджету України.

3. Порушення правил надання послуг поштового зв’язку, виготовлення, збут свідомо підроблених поштових марок та кліше державних знаків маркувальних машин, псування засобів поштового зв’язку, крадіжка чи пошкодження поштових відправлень тягне за собою відповідальність відповідно до Закону.

4. За порушення вимог законодавства про поштовий зв’язок до операторів поштового зв’язку застосовуються такі адміністративно-господарські санкції, а саме:

1) за невиконання попередження або розпорядження національного регулятора щодо усунення порушень вимог законодавства про поштовий зв’язок; за відмову посадовим особам національного регулятора у проведенні перевірки оператора поштового зв’язку (ненадання оператором поштового зв’язку документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб національного регулятора, недопущення посадових осіб національного регулятора до місць провадження діяльності операторів поштового зв’язку або об’єктів, що використовуються ними під час провадження діяльності, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням оператора поштового зв’язку особи, уповноваженої представляти інтереси оператора поштового зв’язку на час проведення перевірки); за порушення вимог законодавства у сфері надання послуг поштового зв’язку, які призвели або мотивовано могли б призвести до заподіяння шкоди операторам поштового зв’язку або інтересам держави, – штраф у розмірі 50 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день вчинення порушення;

2) за повторне протягом року невиконання оператором поштового зв’язку попередження або розпорядження національного регулятора щодо усунення порушень законодавства –

штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день вчинення порушення;

3) за повторне неподання оператором поштового зв’язку інформації та/або звітності протягом року або повторне подання протягом року недостовірної інформації та/або звітності, необхідних національному регулятору в межах його повноважень, – штраф у розмірі 50 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день вчинення порушення.

5. Сума штрафів, накладених відповідно до цієї частини на операторів поштового зв’язку, зараховується до Державного бюджету України.

6. Строк давності притягнення до відповідальності за вчинення зазначених порушень становить один рік з дня виявлення порушення, але не може бути більшим одного року з дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення – з дня його виявлення.

7. Штрафи, передбачені цією статтею, накладаються за відповідним рішенням національного регулятора на підставі актів, складених його посадовими особами.

8. Рішення національного регулятора про накладення штрафу надається для виконання шляхом надсилання поштою або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

9. У разі, якщо вручити рішення національного регулятора про накладення штрафу немає можливості, зокрема внаслідок відсутності фізичної особи – підприємця за останнім відомим місцем проживання (місцем реєстрації), відсутності посадових осіб чи уповноважених представників оператора поштового зв’язку за відповідною юридичною адресою, рішення національного регулятора про накладення штрафу вважається таким, що вручене оператору поштового зв’язку, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення на офіційній сторінці національного регулятора в мережі Інтернет.

10. Особа, на яку накладено штраф, оператор поштового зв’язку на якого накладено штраф за рішенням національного регулятора, сплачує його у місячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

11. Протягом п’яти днів з дня сплати штрафу оператор поштового зв’язку зобов’язаний надіслати до національного регулятора документи, що підтверджують сплату штрафу.

12. Рішення національного регулятора про накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку

13. У разі несплати штрафу його стягнення здійснюється на підставі рішення суду за позовом національного регулятора.

 

Стаття 26. Права та обов’язки користувачів

1. Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв’язку на всій території України.

2. Користувачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню, службову адресу, до запитання, чи з використанням абонементних скриньок, чи з використанням поштоматів.

3. Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, вручаються цим адресатам у найближчому до них об’єкті поштового зв’язку.

4. Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до закону.

5. Користувачі відповідно до закону несуть відповідальність за збитки, завдані операторам поштового зв’язку або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

 

Стаття 27. Функціонування мереж поштового зв’язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій

1. Забезпечення функціонування мереж поштового зв’язку в умовах воєнного стану та їх мобілізаційна готовність здійснюється відповідно до закону.

2. В умовах надзвичайного чи воєнного стану за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, відповідно до закону надання послуг поштового зв’язку може бути обмежено або припинено, а мережа поштового зв’язку скорочена.

3. Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об’єктах поштового зв’язку внаслідок катастроф, стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства України.

4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам поштового зв’язку допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та пошкодження об’єктів поштового зв’язку.

 

Стаття 28. Поштові марки

1. Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках), а також електронна поштова марка є засобом оплати послуг поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються призначеним оператором поштового зв’язку.

2. Призначений оператор поштового зв’язку видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов’язки якої визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

 

Стаття 29. Транспортні засоби поштового зв’язку

1. Оператори поштового зв’язку для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб.

2. Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами поштового зв’язку для надання послуг поштового зв’язку, є спеціалізованими транспортними засобами поштового зв’язку.

3. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, відповідно до законодавства України.

4. Перевезення поштових відправлень автомобільним, водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства України.

5. Перевезення поштових відправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових відправлень здійснюються у першочерговому порядку.

6. Приймання поїздів, у складі яких курсують спеціально обладнані вагони для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.

7. Проїзд транспортних засобів поштового зв’язку до об’єктів поштового зв’язку, в тому числі розташованих при вокзалах, станціях та портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.

 

Стаття 30. Особливості використання засобів поштового зв’язку

1. Абонентські поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до встановлених стандартів.

2. Абонентські поштові шафи та абонентські поштові скриньки використовуються виключно для вкладення простих листів, поштових карток, адресної поштової розсилки, періодичних друкованих видань, оформлених згідно з вимогами законодавства, та повідомлень про надходження простих та реєстрованих поштових відправлень.

3. Встановлення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок в багатоквартирних житлових будинках на етапі будівництва забезпечується замовником будівництва. Встановлення, ремонт, заміна, фарбування абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок в багатоквартирних житлових будинках, що експлуатуються, забезпечується виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

4. Користувачі послуг поштового зв’язку, що мешкають в індивідуальних (садибних) житлових будинках, встановлюють абонентські поштові скриньки та підтримують їх у справному стані за власний рахунок.

5. Абонентські поштові шафи та абонентські поштові скриньки встановлюються у місцях, зручних для доставки пошти.

6. Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф та абонентських поштових скриньок, відсутність або знаходження їх в несправному стані звільняє оператора поштового зв’язку від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень. У цьому разі оператор поштового зв’язку зобов’язаний повідомити користувачів про свою відмову від доставки поштових відправлень.

7. Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються у зручних місцях та висоті, зручній для осіб з інвалідністю на візках, визначених призначеним оператором поштового зв’язку за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

 

Стаття 31. Економічні основи діяльності операторів поштового зв’язку

1. Оператори поштового зв’язку відповідно до законодавства України самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв’язку та замовлень держави на ці послуги.

2. Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережі поштового зв’язку оператор поштового зв’язку має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.

3. Доходи відокремлених підрозділів призначеного оператора поштового зв’язку від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподілених між відокремленими підрозділами.

 

Стаття 32. Виконання державних замовлень щодо надання послуг поштового зв’язку

1. Державне замовлення щодо надання послуг поштового зв’язку обумовлюється державним контрактом між центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором поштового зв’язку.

2. Оператори поштового зв’язку надають відповідно до законодавства України послуги на пільговій основі з покриттям пов’язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

 

Стаття 33. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень

1. Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред’являються операторами поштового зв’язку для митного контролю.

2. Органи доходів і зборів мають право вилучати в установленому законодавством України порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства України.

3. Оператори поштового зв’язку не несуть відповідальності за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв’язку внаслідок прийнятих митними органами рішень стосовно міжнародних поштових відправлень під час здійснення митного контролю.

 

Стаття 34. Припинення діяльності оператора поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку

1. Підставами для припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку є:

1) заява оператора поштового зв’язку про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та виключення його з реєстру операторів поштового зв’язку;

2) рішення суду про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку оператором поштового зв’язку, яке набрало законної сили;

3) відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

2. Оператор поштового зв’язку, діяльність якого у сфері надання послуг поштового зв’язку припиняється, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про припинення діяльності повідомити в письмовій формі або в електронній формі згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу національного регулятора.

3. Відомості про припинення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку підлягають внесенню до реєстру операторів поштового зв’язку уповноваженими національним регулятором посадовими особами у такі строки:

з підстав, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, – протягом десяти робочих днів з дня надходження до національного регулятора відповідної заяви;

з підстав, зазначених у пунктах 2 та 3 частини першої цієї статті, – протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного рішення суду або з дня виявлення національним регулятором відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Інформація про припинення діяльності оператора поштового зв’язку у день внесення до реєстру операторів поштового зв’язку розміщується на офіційній сторінці національного регулятора в мережі Інтернет.

 

Стаття 35. Міжнародне співробітництво

1. Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв’язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Правові, організаційні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв’язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв’язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв’язку в межах своїх повноважень здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку.

3. Призначений оператор поштового зв’язку у порядку, визначеному законодавством України, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підтримує співробітництво з операторами поштового зв’язку інших держав.

 

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом чотирьох місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

4. До визначення призначеного оператора поштового зв’язку відповідно до статті 18 цього Закону функції призначеного оператора поштового зв’язку виконує юридична особа, на яку Кабінетом Міністрів України покладено виконання функцій національного оператора поштового зв’язку.

5. Частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) після слів «телебачення і радіомовлення» доповнити словами «, нагляду (контролю) у сфері надання послуг поштового зв’язку».

 

Голова Верховної Ради України        

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення                                 


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
1
Запропоновано редакцій / пропозицій:
1
Підтримка проекту:Так:0  Ні:0

Обговорення з 19 Лютого 2018р. по 19 Березня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів