Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект наказу Міністерства інфраструктури України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект наказу Міністерства інфраструктури України

Про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України

Проект

 

Про внесення змін до Положення про навігаційно-гідрографічне  

забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному

морі та виключній (морській) економічній зоні України

 

 

З метою імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/45/ЄС від 06 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден (Oфіційний вісник ЄС, L 163, 25 червня 2009 р., с. 1-190), а також приведення у відповідність із нормативно-правовою базою у сфері безпеки мореплавства  та відповідно до абзацу дев’ятнадцятого підпункту 31 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 514, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2006 року за № 708/12582, такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

«оснащення морів береговими (маяками, навігаційними знаками, навігаційними створами, маяками на гідротехнічній основі, радіосистемами, засобами е-навігації) і плавучими (плавучими маяками, буями, вехами) засобами навігаційного обладнання (далі – ЗНО), забезпечення їх безперебійної дії згідно з установленими режимами роботи відповідно до рекомендацій Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (далі – МАМС)»;

у пункті 1.4:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«здійснює комплексне управління в галузі картографування морів і внутрішніх водних шляхів»;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«здійснює організаційне та технічне супроводження і підтримку функціонування мережі базових і на плавучій основі автоматичних ідентифікаційних систем (далі – АІС), які обліковуються на її балансі»;

в абзаці дев’ятнадцятому слово «центрального» замінити словом «запасного»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«забезпечує створення та оновлення, де це потрібно, переліку морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України (додаток), обмежуючи зони під час цілорічної експлуатації та, де це доцільно, обмежуючи періодичну експлуатацію класів суден з використанням критеріїв класів, які викладені у частині 1 статті 4 Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/45/ЄС від 06 травня 2009 року стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден;

публікує у Повідомленнях мореплавцям перелік морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України,  зміни, що вносяться до переліку;

подає до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, перелік морських обмежувальних зон у межах юрисдикції України та інформацію про його оновлення для розміщення на офіційному веб-сайті цього органу та інформування міжнародних організацій.»;

2) у главі 3:

у пункті 3.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«складання, видання,  підтримка (коректура) на сучасному рівні морських навігаційних карт у цифровій та аналогових формах, а також атласів, альбомів, керівництв і посібників для плавання з урахуванням потреб мореплавства і створення безпечних умов плавання»;

в абзаці дев’ятому слова «за участю державного підприємства «Укрводшлях» виключити;

у пункті 3.5 після слів «Відомості про» доповнити словом і знаком «коректуру,»;

3) доповнити Положення додатком, що додається.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

 

 

Міністр                                                                                             В. Омелян

 

Додаток до Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішній морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України (пункт 1.4 глави 1)

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту:Так:0  Ні:0

Обговорення з 27 Лютого 2018р. по 27 Березня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів