Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект наказу Міністерства інфраструктури України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект наказу Міністерства інфраструктури України

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту

Проект 

 

  

Про внесення змін до Порядку

проведення конкурсу та видачі

дозвільних документів Європейської

Конференції Міністрів Транспорту

 

Відповідно до глав ІІ та V Хартії Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі багатосторонньої квоти ЄКМТ, прийнятої міністрами транспорту країн − членів Міжнародного Транспортного Форуму 28 травня 2015 р. в м. Лейпциг, та абзацу двадцять шостого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р.  № 460 (із змінами),

н а к а з у ю:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 р. № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 11 вересня 2015 р. № 362) (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці третьому  пункту 1 розділу ІІІ слова та цифри «4500 євро на перший автомобіль та 2500 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату подання анкети)» замінити словами та цифрами «9000 євро на перший автомобіль та 5000 євро (у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України станом на 01 жовтня поточного року)»;

2) додаток 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Установити, що автомобільні перевізники, які отримали дозволи ЄКМТ для виконання перевезень у 2018 році, продовжують використання таких дозволів до закінчення терміну їх дії.

4. Цей наказ набирає чинності з дня  його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр                                                                                                        В. ОМЕЛЯН

 

Додаток

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
0
Запропоновано редакцій / пропозицій:
0
Підтримка проекту:Так:0  Ні:0

Обговорення з 4 Травня 2018р. по 4 Червня 2018р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів