Для людей
з вадами зору

    Обговорення    Проект наказу Міністерства інфраструктури України


Щоб брати участь у громадському обговоренні проектів потрібно авторизуватися, через аккаунт у соціальній мережі «Facebook»

Проект наказу Міністерства інфраструктури України

Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів

Проект

 

 

Про внесення змін до Порядку справляння

та розмірів ставок портових зборів

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про морські порти України» н а к а з у ю:

 

1. Внести до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462 (із змінами), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 1.10 розділу І після слів «порти України» доповнити словами в дужках «(крім розташованих на р. Дунай)»;

2)   у розділі ІІ:

в абзаці другому пункту 2.3 після слів та цифр «застосовується з коефіцієнтом 0,8» доповнити словами в дужках «(крім суден, що заходять у порти, розташовані на р. Дунай)»;

пункт 2.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.9-2.11 вважати відповідно пунктами 2.8-2.10.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспортузабезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр                                                                                         В. ОМЕЛЯН 

 

Пояснювальна записка

Додаток до пояснювальної записки

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення


Обговорення

Кількість користувачів, що приймають участь в обговорюванні проекту:
2
Запропоновано редакцій / пропозицій:
2
Підтримка проекту: Так:0  Ні:0

Обговорення з 25 Квітня 2019р. по 25 Травня 2019р.

Правила громадського обговорення проектів нормативно-правових актів