Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення законодавства України з питань безпеки руху та надання послуг з перевезення на автомобільному транспорті до норм актів права ЄС.

Реформа дозволить створити в Україні систему підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв та керівників, менеджерів автомобільних перевізників, з урахуванням міжнародних підходів та практик, які запроваджено у європейському законодавстві.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до національного законодавства України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв, та керівників, менеджерів автомобільних перевізників відповідно до законодавства ЄС.

У зв’язку з цим, розроблено проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», яким, серед іншого пропонується внести зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині:

– введення термінів «свідоцтво професійної компетентності водія та «спеціальне навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів»;

– запровадження системи допуску до ринку перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, зокрема, за умови підтвердження професійної компетентності водіїв та персоналу автомобільних перевізників;

– встановлення вимог до професійної компетентності водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів та (або) вантажів.

Крім того, передбачається розробити та прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання водіїв і персоналу автомобільного транспорту», а також 9 наказів Мінінфраструктури, норми яких будуть врегульовувати питання стосовно реалізації системи підтвердження професійної компетентності водіїв та керівників, менеджерів автомобільних перевізників.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення законодавства України з технічного регулювання у сфері транспортних засобів до законодавства ЄС та виконання Женевської Угоди 1958 року з доданими до неї Правилами ЄЕК ООН.

Реформа дозволить підвищити ефективність функціонування в Україні системи оцінки відповідності КТЗ та їх частин на основі затвердження конструкції, забезпечить створення сприятливих умов переходу до новоствореної процедури оцінки відповідності КТЗ на основі Женевської Угоди 1958 року та актів права ЄС для виробників та імпортерів КТЗ та їх частин.

Реформа сприятиме зниженню аварійності на автомобільному транспорті та тяжкості її наслідків, зменшенню негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище за рахунок запровадження сучасних вимог безпеки до транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до законодавства у сфері сертифікації транспортних засобів.

У зв’язку з цим до проекту Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», яким передбачено внесення змін до Законів України «Про дорожній рух», «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», включено відповідні пропозиції з питань сертифікації КТЗ та їх частин.

З метою підвищення ефективності функціонування в Україні системи оцінки відповідності КТЗ та частин також вносяться зміни до наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» в частині запровадження норми щодо наявності сертифікату відповідності при митному оформленні та першій державній реєстрації транспортних засобів.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті та наближення національного законодавства до норм актів права ЄС і сприятиме належному рівню безпеки під час перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття відповідних змін до законодавства у сфері залізничного транспорту та забезпечення функціонування системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу.

Реформа передбачає:

– визначення компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері безпеки на залізничному транспорті,

– обов’язковість запровадження системи управління безпекою руху перевізниками та операторами інфраструктури залізничного транспорту, а також сертифікації цих систем;

– визначення особливостей ліцензування на залізничному транспорті;

– запровадження системи сповіщень з безпеки руху залізничного транспорту;

– запровадження розслідування залізничних транспортних подій.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення національного законодавства до норм актів права ЄС та міжнародних договорів у сфері перевезення небезпечних вантажів і сприятиме належному рівню безпеки під час їх перевезення.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до національного законодавства, зокрема Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів». У зв’язку з цим розроблено відповідний законопроект, яким імплементуються норми актів права ЄС про внутрішні перевезення небезпечних вантажів та міжнародних договорів у цій сфері в частині:

– перегляду компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів;

– наявності та відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів;

– операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту;

– забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом;

– використання рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції.


Матерiали:
детальніше

дата старту 02.2015
дедлайн 12.2017
прогрес
12%
факт

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить створення єдиної системи транспортної безпеки, яка в свою чергу створить умови щодо недопущення вчинення актів незаконного втручання, що створюють загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також захист людей та уникнення значних матеріальних збитків від негативних наслідків таких актів у випадку їх вчинення на об’єктах забезпечення транспортної безпеки.

Опис реформи:

На сьогодні в існуючому законодавстві не визначено правові та організаційні основи забезпечення безпеки на транспорті, що входить до Єдиної транспортної системи України (крім трубопровідного), об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку щодо недопущення виникнення актів незаконного втручання, у тому числі тероризму і піратства, та реагування на випадки їх виникнення, а також засад щодо діяльності органів влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за діяльністю у зазначеній сфері.

Реформа буде реалізована шляхом прийняття Закону України «Про забезпечення безпеки на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку», підзаконних актів та створення єдиної системи транспортної безпеки, яка систематизує та взаємоузгодить заходи, які здійснюються органами влади і суб’єктами господарювання, та забезпечить впровадження нових заходів щодо недопущення вчинення актів незаконного втручання на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку, які дадуть змогу підтримувати безпеку на цих об’єктах на граничнодопустимому рівні.


Матерiали:
детальніше

дата старту 01.2014
дедлайн 07.2015
прогрес
100%
факт

За Міжнародною конвенцією - ізольований баласт не підлягає контролю.

Навіщо ця реформа:

Удосконалення процедур контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, ліквідації необґрунтованих контрольних процедур, пов’язаних із міжнародним торговельним мореплавством в українських водах. Крім того, внесення змін до Правил дозволить привести їх у відповідність з чинними міжнародними конвенціями в галузі безпеки мореплавства, значно наблизити режим перебування суден в українських морських портах до європейських та світових вимог.

Перща спроба побороти корупцію при проведенні контролю якості ізольованого баласту розпочалися ще в 2009 році; незважаючи на введений контроль, після сплати судном штрафу за «забруднення ізольованим баластом» скидання його відбувається в будь-якому випадку. Таким чином, кожне судно, що заходить в порти України, практично без вини з його боку приречено на штраф

Опис реформи:

Існує необхідність прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення»
Злив ізольованого водяного баласту з суден в акваторіях морських портів Правилами необґрунтовано віднесено до скидання забруднюючих речовин. Це не тільки не має належного екологічного обґрунтування, але й не відповідає міжнародним договорам України в галузі торговельного мореплавства. Відповідно до вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (МАРПОЛ 73/78) використання суднами ізольованого водяного баласту є максимально ефективним засобом запобігання забрудненню морського середовища, оскільки повністю виключає (в силу повної автономності відповідних систем судна) привнесення до нього будь-яких забруднюючих речовин (нафти або рідких хімічних речовин, суднового палива та мастил, забруднених вод машинних та помпових відділень, стічних вод, інших суднових відходів). Судновласники несуть величезні додаткові витрати при оснащенні вантажних суден танками для зберігання ізольованого водяного баласту та відповідними системами для його перекачування, що надає можливість його безперешкодного та безпечного скидання у більшості морських портів світу (крім українських).
Єдиною загрозою для прибережних екосистем залишається внесення з ізольованим водяним баластом шкідливих та небезпечних живих організмів. Для запобігання цьому найбільш ефективним засобом є заміна водяного баласту на глибокій воді (тобто, за межами прибережної зони). В Україні ця проблема вирішена на законодавчому рівні: будь-яке судно, що входить до територіального моря України, відповідно до статті 67 Водного кодексу України повинно замінити перед цим ізольований водяний баласт. Таким чином, з точки зору біологічної складової екологічної безпеки, скидання ізольованого водяного баласту в українських морських водах теж не несе загрози.
З моменту прийняття Правил підтвердилася невідповідність їх окремих положень чинному законодавству. Зокрема, це стосується встановлення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у внутрішніх морських водах та територіальному морі України, їх застосування для вод, які скидаються з суден. Протягом багатьох років проведено ряд наукових та правових досліджень із залученням провідних фахівців Національної академії наук України, учбових та навчальних закладів, морських і екологічних адміністрацій всіх країн Чорного моря під егідою Міжнародної морської організації (установи ООН, міжурядової організації, на яку покладено розробку обов’язкових міжнародних нормативів охорони людського життя і довкілля на морі.).
Зокрема, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України було проведено науково-правову експертизу та дослідження діючих Правил та встановлено невідповідність існуючих Правил чинному та міжнародному законодавству та необхідність внесення значних змін до Правил.
Разом з тим, провідні судноплавні компанії наголошують про важливість та необхідність вирішення питання щодо відбору та аналізу проб баластних вод з метою спрощення процедур такого виду контролю з боку контролюючих органів у пунктах пропуску через державний кордон України в морських торговельних портах.

детальніше