Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення законодавства України з питань безпеки руху та надання послуг з перевезення на автомобільному транспорті до норм актів права ЄС.

Реформа дозволить створити в Україні систему підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв та керівників, менеджерів автомобільних перевізників, з урахуванням міжнародних підходів та практик, які запроваджено у європейському законодавстві.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до національного законодавства України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом впровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв, та керівників, менеджерів автомобільних перевізників відповідно до законодавства ЄС.

У зв’язку з цим, розроблено проект Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», яким, серед іншого пропонується внести зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт» в частині:

– введення термінів «свідоцтво професійної компетентності водія та «спеціальне навчання водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів»;

– запровадження системи допуску до ринку перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, зокрема, за умови підтвердження професійної компетентності водіїв та персоналу автомобільних перевізників;

– встановлення вимог до професійної компетентності водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів та (або) вантажів.

Крім того, передбачається розробити та прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання водіїв і персоналу автомобільного транспорту», а також 9 наказів Мінінфраструктури, норми яких будуть врегульовувати питання стосовно реалізації системи підтвердження професійної компетентності водіїв та керівників, менеджерів автомобільних перевізників.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення законодавства України з технічного регулювання у сфері транспортних засобів до законодавства ЄС та виконання Женевської Угоди 1958 року з доданими до неї Правилами ЄЕК ООН.

Реформа дозволить підвищити ефективність функціонування в Україні системи оцінки відповідності КТЗ та їх частин на основі затвердження конструкції, забезпечить створення сприятливих умов переходу до новоствореної процедури оцінки відповідності КТЗ на основі Женевської Угоди 1958 року та актів права ЄС для виробників та імпортерів КТЗ та їх частин.

Реформа сприятиме зниженню аварійності на автомобільному транспорті та тяжкості її наслідків, зменшенню негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище за рахунок запровадження сучасних вимог безпеки до транспортних засобів, їх частин та обладнання.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до законодавства у сфері сертифікації транспортних засобів.

У зв’язку з цим до проекту Закону України «Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу», яким передбачено внесення змін до Законів України «Про дорожній рух», «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», включено відповідні пропозиції з питань сертифікації КТЗ та їх частин.

З метою підвищення ефективності функціонування в Україні системи оцінки відповідності КТЗ та частин також вносяться зміни до наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання» в частині запровадження норми щодо наявності сертифікату відповідності при митному оформленні та першій державній реєстрації транспортних засобів.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті та наближення національного законодавства до норм актів права ЄС і сприятиме належному рівню безпеки під час перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття відповідних змін до законодавства у сфері залізничного транспорту та забезпечення функціонування системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу.

Реформа передбачає:

– визначення компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері безпеки на залізничному транспорті,

– обов’язковість запровадження системи управління безпекою руху перевізниками та операторами інфраструктури залізничного транспорту, а також сертифікації цих систем;

– визначення особливостей ліцензування на залізничному транспорті;

– запровадження системи сповіщень з безпеки руху залізничного транспорту;

– запровадження розслідування залізничних транспортних подій.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить наближення національного законодавства до норм актів права ЄС та міжнародних договорів у сфері перевезення небезпечних вантажів і сприятиме належному рівню безпеки під час їх перевезення.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до національного законодавства, зокрема Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів». У зв’язку з цим розроблено відповідний законопроект, яким імплементуються норми актів права ЄС про внутрішні перевезення небезпечних вантажів та міжнародних договорів у цій сфері в частині:

– перегляду компетенції органів, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів;

– наявності та відповідності норм стосовно функцій, обов’язків і відповідальності уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів (консультанта, радника) та інших учасників процесу перевезення небезпечних вантажів;

– операцій завантаження/розвантаження, перевантаження, взаємодії з іншими видами транспорту;

– забезпечення транспортної галузі кваліфікованим персоналом;

– використання рухомого складу з підвищеним рівнем безпеки до конструкції.


Матерiали:
детальніше

дата старту 02.2015
дедлайн 12.2017
прогрес
12%
факт

Навіщо ця реформа:

Реформа забезпечить створення єдиної системи транспортної безпеки, яка в свою чергу створить умови щодо недопущення вчинення актів незаконного втручання, що створюють загрозу життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також захист людей та уникнення значних матеріальних збитків від негативних наслідків таких актів у випадку їх вчинення на об’єктах забезпечення транспортної безпеки.

Опис реформи:

На сьогодні в існуючому законодавстві не визначено правові та організаційні основи забезпечення безпеки на транспорті, що входить до Єдиної транспортної системи України (крім трубопровідного), об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку щодо недопущення виникнення актів незаконного втручання, у тому числі тероризму і піратства, та реагування на випадки їх виникнення, а також засад щодо діяльності органів влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за діяльністю у зазначеній сфері.

Реформа буде реалізована шляхом прийняття Закону України «Про забезпечення безпеки на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку», підзаконних актів та створення єдиної системи транспортної безпеки, яка систематизує та взаємоузгодить заходи, які здійснюються органами влади і суб’єктами господарювання, та забезпечить впровадження нових заходів щодо недопущення вчинення актів незаконного втручання на транспорті, об’єктах дорожнього господарства та поштового зв’язку, які дадуть змогу підтримувати безпеку на цих об’єктах на граничнодопустимому рівні.


Матерiали:
детальніше

Навіщо ця реформа:

Реформа сприятиме підвищенню соціальної захищеності пасажирів внаслідок нещасних випадків на транспорті.

Існуюча на сьогодні система страхування не забезпечує страхування пасажирів автомобільного і електротранспорту на міських маршрутах, внутрішнього водного транспорту внутрішньо міського сполучення і переправ, морського і внутрішнього водного транспорту на прогулянкових лініях, а страхові компанії не зацікавлені вкладати кошти в превентивні заходи із забезпечення безпеки перевезень.

Опис реформи:

Реформа буде реалізована шляхом прийняття необхідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу торговельного мореплавства, законів України «Про страхування», «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт» в частині запровадження норми щодо страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та третіх осіб, оскільки це є найбільш дієвим механізмом, який захищає інтереси постраждалих пасажирів та третіх осіб, а також зберігає фінансову спроможність перевізників.

Світовий досвід показує, що система обов’язкового страхування відповідальності перевізника приносить позитивний результат як в плані забезпечення своєчасної компенсації шкоди потерпілим, так і в плані збереження фінансової спроможності перевізників.


Матерiали:
детальніше