дата старту 01.2012
дедлайн 12.2019
прогрес
50%
факт

Загальна експлуатаційна довжина мережі, складає понад 22 тис. км.

Навіщо ця реформа:

Метою реформи є створення нової організаційно-правової та економічної моделі управління залізничним транспортом, розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних послуг, підвищення ефективності його функціонування, підвищення інвестиційної привабливості, покращення якості залізничних перевезень та підвищення рівня їх безпеки, зменшення розміру транспортної складової у вартості товарів і послуг.

Опис реформи:

Утворення єдиної державної акціонерної компанії, структурованої за видами діяльності, у володінні якої перебуватимуть об’єкти інфраструктури залізничного транспорту, з поділом функцій регулювання і контролю галузі та господарських функцій між державою та компанією.


Матерiали:
детальніше

дата старту 01.2013
дедлайн 12.2018
прогрес
40%
факт

Перевезено вантажів за 6 місяців 2015 року - 164,3 млн тонн.

Навіщо ця реформа:

Побудова нової структури та принципів взаємовідносин учасників процесу залізничних перевезень з урахуванням структурних перетворень на залізничному транспорті та норм законодавства ЄС у сфері залізничного транспорту шляхом створення більш повноцінних (удосконалених) нормативних вимог для подальшого розвитку та ефективного функціонування

Опис реформи:

Удосконалення системи державного регулювання у сфері залізничного транспорту, визначення особливостей роботи суб’єктів господарювання залізничного транспорту загального та незагального користування, встановлення системи взаємовідносин з іншими суб’єктами господарської діяльності та користувачами послуг залізничного транспорту, імплементація основних положень законодавчих актів ЄС у сфері залізничного транспорту.
Адаптація умов функціонування залізничної галузі до правил Європейського Співтовариства з метою інтеграції української залізничної системи в залізничну систему Співтовариства.

детальніше

дата старту 10.2015
дедлайн 12.2017
прогрес
0%
факт

Чисельність працівників — 308 684 особи (станом на 01.01.2015).

Навіщо ця реформа:

Забезпечення балансу процесів оновлення і збереження якісного складу персоналу, створення кваліфікованого і високопродуктивного згуртованого колективу, відповідно до потреб ПАТ «Українська залізниця», вимог чинного законодавства та стану ринку праці. Введення залежності оплати праці від конкретних результатів роботи кожного працівника та їх вплив на фінансовий результат компанії

Опис реформи:

Реформа базується на 4 пріоритетних стратегічних фокусах майбутнього ПАТ «Українська залізниця»:
1. Зниження рівня корупції;
2. Операційна ефективність;
3. Клієнтоорієнтованість;
4. Інвестиційна привабливість
В ході реформування планується запровадити нові стандарти і механізми кадрової роботи та прийняття управлінських рішень в кадровій сфері. Дані дії необхідні для забезпечення:
• Ефективної процедури відбору та найму персоналу
• Процедури перевірки та відповідності репутаційної складової працівника
• Колегіального прийняття рішення щодо прийому на роботу, стандартизація відбору
• Функціонування системи управління за ключовими показниками (KPI’s система)
• Впровадження найкращих практик у всі бізнес-процеси
• Ефективності організаційної структури
• Високих стандартів роботи з клієнтами, контрагентами та партнерами ПАТ «Українська залізниця»
• Підтримки високої залученості співробітників в роботу з клієнтами
• Якісної співпраці з «внутрішнім» клієнтом як проекції ефективної роботи із «зовнішнім» клієнтом
• Конкурентної системи винагород і мотивації
• Швидкої реакції персоналу на зміни (гнучкість та відповідність вимогам ринку). Основні принципи даної реформи:
1. Управління персоналом в рамках загальнокорпоративних стандартів з урахуванням галузевої і регіональної специфіки, особливостей фінансово-економічного становища підприємств, їх місця в загальному виробничо-комерційному процесі
2. Соціально-відповідальний характер діяльності ПАТ «Українська залізниця», як основа для прийняття всіх рішень
3. Дотримання законодавства у всіх регіонах присутності ПАТ «Українська залізниця»
4. Облік соціальних наслідків, розвиток соціальних технологій впровадження нововведень. Планування змін з урахуванням аналізу процесів у соціально-трудовій сфері і забезпечення відповідного запасу часу для реалізації необхідних заходів
5. Прийняття рішень в галузі управління персоналом з урахуванням:
a. Поточної ситуації та прогнозів розвитку ПАТ «Українська залізниця», а також реалізації планів виробничої, комерційної та інвестиційної діяльності ПАТ «Українська залізниця»
б. Моніторингу соціально-трудових процесів у ПАТ «Українська залізниця» в регіонах розташування її підприємств.

детальніше