Звернення громадян
За формою надходження:
Через засоби масової інформації
1
Всього:
1
За видом:
Заява (клопотання)
131
Пропозиція (зауваження)
1
Скарга
15
Всього:
147
За ознакою:
Первинне
124
Повторне
19
Всього:
143
За категорією автора:
Учасник війни
1
Всього:
1
За соціальним станом авторів звернень:
Пенсіонер
1
Всього:
1
За населенним пунктом:
За напряком питання:
Інше
1
Всього:
1
Результати розгляду: