Звернення громадян
За формою надходження:
Від інших органів, установ, організацій
3
Поштою
15
Через органи влади
3
Всього:
21
За видом:
Заява (клопотання)
132
Пропозиція (зауваження)
2
Скарга
27
Всього:
161
За ознакою:
Дублетне
2
Первинне
142
Повторне
2
Всього:
146
За категорією автора:
Інвалід I групи
1
Інші категорії
17
Багатодітна сім'я
2
Одинока мати
1
Всього:
21
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
14
Безробітний
3
Пенсіонер
2
Робітник
2
Всього:
21
За населенним пунктом:
Не вказано
161
Всього:
161
За напряком питання:
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
19
Промислова політика
2
Всього:
21
Результати розгляду: