Звернення громадян
За формою надходження:
Від інших органів, установ, організацій
37
На особистому прийомі
11
Поштою
54
Через засоби масової інформації
2
Через органи влади
16
Всього:
120
За видом:
Заява (клопотання)
57
Пропозиція (зауваження)
8
Скарга
55
Всього:
120
За ознакою:
Неодноразове
17
Первинне
97
Повторне
6
Всього:
120
За категорією автора:
Інвалід I групи
3
Інвалід II групи
2
Інвалід IІI групи
1
Інвалід Великої Вітчизняної війни
3
Інші категорії
88
Ветеран праці
4
Учасник війни
1
Всього:
102
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
76
Безробітний
1
Державний службовець
2
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена
1
Підприємець
2
Пенсіонер
23
Робітник
14
Учень, студент
1
Всього:
120
За населенним пунктом:
ВИСОКИЙ
4
ВИШНЕВЕ
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
1
ЗВИНЯЧЕ
1
КИЇВ
5
КУП'ЯНСЬК
1
ЛУБНИ
1
ЛУЦЬК
1
Не вказано
98
ОДЕСА
2
СЛОВ'ЯНСЬК
2
СМІЛА
1
ЧЕРКАСИ
2
Всього:
120
За напряком питання:
Інше
13
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
1
Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини
1
Діяльність органів місцевого самоврядування
3
Діяльність центральних органів виконавчої влади
7
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
8
Екологія та природні ресурси
1
Житлова політика
5
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
55
Комунальне господарство
1
Праця і заробітна плата
2
Соціальний захист
1
Транспорт і зв'язок
16
Фінансова, податкова, митна політика
6
Всього:
120
Результати розгляду: