Звернення громадян
За формою надходження:
Від інших органів, установ, організацій
42
На особистому прийомі
5
Поштою
95
Через засоби масової інформації
19
Через органи влади
18
Всього:
179
За видом:
Заява (клопотання)
107
Пропозиція (зауваження)
13
Скарга
59
Всього:
179
За ознакою:
Дублетне
3
Неодноразове
30
Первинне
143
Повторне
3
Всього:
179
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
3
Інвалід IІI групи
2
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інвалід війни
5
Інші категорії
134
Ветеран праці
3
Герой Соціалістичної Праці
1
Учасник бойових дій
3
Учасник війни
3
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
1
Всього:
158
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
125
Безробітний
1
Військовослужбовець
2
Державний службовець
2
Підприємець
4
Пенсіонер
23
Робітник
21
Служитель релігійної організації
1
Всього:
179
За населенним пунктом:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1
ЗАПОРІЖЖЯ
2
МИКОЛАЇВ
1
Не вказано
173
ХАРКІВ
2
Всього:
179
За напряком питання:
Інше
24
Діяльність центральних органів виконавчої влади
21
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
6
Житлова політика
5
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
83
Комунальне господарство
2
Праця і заробітна плата
3
Публічний запит
1
Транспорт і зв'язок
23
Фінансова, податкова, митна політика
2
Всього:
170
Результати розгляду: