Звернення громадян
За формою надходження:
На особистому прийомі
4
Поштою
120
Через засоби масової інформації
3
Через органи влади
64
Через уповноважену особу
1
Всього:
192
За видом:
Заява (клопотання)
150
Пропозиція (зауваження)
18
Скарга
24
Всього:
192
За ознакою:
Дублетне
3
Масове
1
Первинне
183
Повторне
5
Всього:
192
За категорією автора:
Інвалід I групи
6
Інвалід II групи
5
Інвалід IІI групи
4
Інвалід Великої Вітчизняної війни
2
Інвалід війни
2
Інші категорії
156
Багатодітна сім'я
2
Ветеран праці
5
Дитина
1
Дитина війни
1
Одинока мати
1
Учасник війни
5
Всього:
190
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
74
Безробітний
3
Державний службовець
1
Підприємець
2
Пенсіонер
29
Працівник бюджетної сфери
1
Робітник
80
Селянин
1
Учень, студент
1
Всього:
192
За населенним пунктом:
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК
1
Не вказано
191
Всього:
192
За напряком питання:
Інше
3
Житлова політика
1
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
185
Фінансова, податкова, митна політика
1
Всього:
190
Результати розгляду: