Звернення громадян
За формою надходження:
На особистому прийомі
3
Поштою
81
Через засоби масової інформації
7
Через органи влади
93
Через уповноважену особу
2
Всього:
186
За видом:
Заява (клопотання)
136
Пропозиція (зауваження)
10
Скарга
40
Всього:
186
За ознакою:
Первинне
176
Повторне
10
Всього:
186
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
6
Інвалід IІI групи
2
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інвалід війни
3
Інші категорії
159
Багатодітна сім'я
1
Мати-героїня
2
Учасник бойових дій
4
Учасник війни
4
Всього:
184
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
112
Безробітний
2
Військовослужбовець
10
Державний службовець
2
Підприємець
8
Пенсіонер
17
Працівник бюджетної сфери
1
Робітник
33
Учень, студент
1
Всього:
186
За населенним пунктом:
БЕРДЯНСЬК
2
БРОВАРИ
1
ДОЛИНА
1
ЖИТОМИР
1
КИЇВ
1
КОНОТОП
1
МАРІУПОЛЬ
1
Не вказано
176
ОДЕСА
1
ХАРКІВ
1
Всього:
186
За напряком питання:
Житлова політика
1
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
172
Праця і заробітна плата
4
Транспорт і зв'язок
3
Всього:
180
Результати розгляду:
Відмовлено у задоволенні
3
Вирішено позитивно (вжито заходів)
3
Дано роз'яснення
34
Задоволено
1
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
1
Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”
1
Всього:
43