Звернення громадян
За формою надходження:
На особистому прийомі
5
Поштою (електронною поштою)
59
Через засоби масової інформації
39
Через органи влади
100
Через уповноважену особу
1
Всього:
204
За видом:
Заява (клопотання)
135
Пропозиція (зауваження)
19
Скарга
50
Всього:
204
За ознакою:
Дублетне
7
Неодноразове
4
Первинне
179
Повторне
14
Всього:
204
За категорією автора:
Інвалід II групи
9
Інвалід IІI групи
2
Інвалід Великої Вітчизняної війни
2
Інвалід війни
1
Інші категорії
176
Ветеран праці
1
Дитина війни
1
Одинока мати
1
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
2
Учасник бойових дій
3
Учасник війни
5
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
1
Всього:
204
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
127
Безробітний
4
Державний службовець
6
Підприємець
13
Пенсіонер
31
Працівник бюджетної сфери
4
Робітник
12
Учень, студент
7
Всього:
204
За населенним пунктом:
БРАТСЬКЕ
1
ВІННИЦЯ
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
2
КИЇВ
8
КРЕМЕНИЩЕ
1
КРЕМЕНЧУК
1
КРИВЕ ОЗЕРО
1
КУРНЕ
1
ЛЬВІВ
1
НЕЛІПІВКА
1
НОВООРЖИЦЬКЕ
2
НОВОСЕЛІВКА
1
Не вказано
179
ОДЕСА
1
ПЕРВОМАЙСЬК
1
СУМИ
1
ЧЕРНІГІВ
1
Всього:
204
За напряком питання:
Інше
14
Діяльність центральних органів виконавчої влади
2
Житлова політика
3
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
112
Праця і заробітна плата
8
Публічний запит
1
Транспорт і зв'язок
61
Всього:
201
Результати розгляду:
Вирішено позитивно (вжито заходів)
4
Дано роз'яснення
49
Задоволено
2
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
1
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
13
Всього:
69