Звернення громадян
За формою надходження:
За допомогою засобів телефонного зв'язку
2
На особистому прийомі
2
Поштою (електронною поштою)
90
Через засоби масової інформації
64
Через органи влади
93
Через уповноважену особу
1
Всього:
252
За видом:
Заява (клопотання)
164
Пропозиція (зауваження)
36
Скарга
52
Всього:
252
За ознакою:
Дублетне
33
Первинне
219
Всього:
252
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
9
Інвалід IІI групи
1
Інвалід Великої Вітчизняної війни
2
Інвалід війни
1
Інші категорії
208
Ветеран праці
6
Одинока мати
2
Учасник бойових дій
6
Учасник війни
15
Всього:
252
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
158
Безробітний
9
Військовослужбовець
1
Державний службовець
2
Підприємець
19
Пенсіонер
37
Працівник бюджетної сфери
3
Робітник
18
Селянин
1
Учень, студент
4
Всього:
252
За населенним пунктом:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
1
БОРОДЯНКА
1
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК
1
ЗІНЬКІВ
1
ЗАЛЕВКИ
1
КІЛІЯ
1
КИЇВ
12
КРИВИЙ РІГ
2
ЛИСИЧАНСЬК
1
ЛЬВІВ
1
МАРІУПОЛЬ
2
МИКОЛАЇВ
1
Не вказано
217
ПАВЛОГРАД
1
ПОПІЛЬНЯ
1
СЛАТИНЕ
1
ТАРТАК
1
ХАРКІВ
3
ЧЕРКАСИ
1
ЧЕРНІВЦІ
1
ЧОРНОРУДКА
1
Всього:
252
За напряком питання:
Інше
20
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
2
Діяльність центральних органів виконавчої влади
2
Житлова політика
5
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
96
Праця і заробітна плата
17
Транспорт і зв'язок
105
Всього:
247
Результати розгляду:
Дано роз'яснення
72
Задоволено
3
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
1
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
15
Всього:
91