Звернення громадян
За формою надходження:
За допомогою засобів телефонного зв'язку
2
На особистому прийомі
3
Поштою (електронною поштою)
162
Через засоби масової інформації
61
Через органи влади
74
Всього:
302
За видом:
Заява (клопотання)
221
Пропозиція (зауваження)
23
Скарга
58
Всього:
302
За ознакою:
Дублетне
42
Неодноразове
6
Первинне
252
Повторне
2
Всього:
302
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
7
Інвалід IІI групи
3
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інші категорії
255
Багатодітна сім'я
2
Ветеран праці
2
Дитина війни
2
Мати-героїня
1
Одинока мати
1
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
1
Учасник бойових дій
9
Учасник війни
10
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
2
Фізична особа
4
Всього:
302
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
206
Безробітний
4
Військовослужбовець
1
Державний службовець
10
Підприємець
16
Пенсіонер
31
Працівник бюджетної сфери
9
Робітник
22
Селянин
1
Учень, студент
2
Всього:
302
За населенним пунктом:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
2
ВИСОКИЙ
1
ВИШНЕВЕ
1
ГОЛОВУРІВ
1
ГУКАЛІВЦІ
1
ДАВИДІВ
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
1
ЗАПОРІЖЖЯ
1
КИЇВ
11
КРАСНА ТАЛІВКА
1
ЛЮБОТИН
1
ЛЮБША
2
МИКОЛАЇВ
2
МИРГОРОД
2
Не вказано
265
ОДЕСА
1
ПОЛТАВА
1
ПРИМОРСЬКЕ
1
РОЗДІЛЬНА
1
СЄВЕРОДОНЕЦЬК
1
СУМИ
1
ХАРКІВ
2
ШКЛО
1
Всього:
302
За напряком питання:
Інше
6
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
2
Діяльність центральних органів виконавчої влади
7
Житлова політика
10
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
118
Комунальне господарство
3
Праця і заробітна плата
26
Транспорт і зв'язок
128
Всього:
300
Результати розгляду:
Відмовлено у задоволенні
1
Вирішено позитивно (вжито заходів)
1
Дано роз'яснення
72
Задоволено
6
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
2
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
15
Всього:
97