Звернення громадян
За формою надходження:
На особистому прийомі
4
Поштою (електронною поштою)
101
Через засоби масової інформації
53
Через органи влади
56
Всього:
214
За видом:
Заява (клопотання)
149
Пропозиція (зауваження)
15
Скарга
50
Всього:
214
За ознакою:
Дублетне
4
Неодноразове
17
Первинне
180
Повторне
13
Всього:
214
За категорією автора:
Інвалід I групи
1
Інвалід II групи
4
Інвалід IІI групи
3
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інвалід війни
1
Інші категорії
181
Багатодітна сім'я
2
Дитина війни
2
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
4
Учасник бойових дій
6
Учасник війни
7
Фізична особа
2
Всього:
214
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
117
Безробітний
5
Військовослужбовець
3
Державний службовець
1
Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена
2
Підприємець
11
Пенсіонер
28
Працівник бюджетної сфери
9
Робочий
29
Служитель релігійної організації
1
Учень, студент
8
Всього:
214
За населенним пунктом:
ІРПІНЬ
1
БІЛА ЦЕРКВА
1
БОРИСПІЛЬ
3
ДАЛЯВА
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
1
ЗАКУСИЛИ
1
ЗАПОРІЖЖЯ
1
КИЇВ
12
КОТОВСЬК
1
КРОПИВНЯ
1
ЛОЗОВЕ
1
ЛОХВИЦЯ
1
ЛЬВІВ
1
МАРІУПОЛЬ
1
МИТЛАШІВКА
1
НОВА ВОДОЛАГА
2
Не вказано
175
ОДЕСА
2
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
1
ПЕТРІВСЬКЕ
1
ПУТИВЛЬ
1
РІВНЕ
1
ТЕРНОПІЛЬ
1
ХАРКІВ
2
Всього:
214
За напряком питання:
Інше
5
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
3
Діяльність органів місцевого самоврядування
2
Діяльність центральних органів виконавчої влади
17
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
1
Житлова політика
13
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
31
Комунальне господарство
1
Охорона здоров'я
1
Праця і заробітна плата
29
Соціальний захист
4
Транспорт і зв'язок
107
Всього:
214
Результати розгляду:
Вживається заходів
1
Вирішено позитивно (вжито заходів)
1
Дано роз'яснення
94
Задоволено
46
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
26
Всього:
168