Звернення громадян
За формою надходження:
За допомогою засобів телефонного зв'язку
3
Поштою (електронною поштою)
94
Через засоби масової інформації
37
Через органи влади
62
Всього:
196
За видом:
Заява (клопотання)
150
Пропозиція (зауваження)
10
Скарга
36
Всього:
196
За ознакою:
Дублетне
1
Неодноразове
13
Первинне
169
Повторне
13
Всього:
196
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
9
Інвалід IІI групи
1
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інвалід війни
1
Інші категорії
161
Багатодітна сім'я
1
Ветеран праці
3
Дитина-інвалід
1
Одинока мати
2
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
1
Учасник бойових дій
4
Учасник війни
7
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
1
Фізична особа
1
Всього:
196
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
115
Безробітний
7
Військовослужбовець
4
Державний службовець
3
Підприємець
10
Пенсіонер
25
Працівник бюджетної сфери
4
Робочий
24
Учень, студент
4
Всього:
196
За населенним пунктом:
АМВРОСІЇВКА
1
БУЧА
1
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
1
ЗАГОРОЩА
1
КИЇВ
6
КРИВИЙ РІГ
2
ЛЬВІВ
2
МАРІУПОЛЬ
1
НОВОГРОДІВКА
1
Не вказано
174
СІМФЕРОПОЛЬ
1
СТОРОЖИНЕЦЬ
1
СУХИЙ ЛИМАН
2
ТЕРНОПІЛЬ
1
Всього:
196
За напряком питання:
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
6
Діяльність центральних органів виконавчої влади
13
Житлова політика
6
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
22
Комунальне господарство
5
Праця і заробітна плата
26
Транспорт і зв'язок
118
Всього:
196
Результати розгляду:
Дано роз'яснення
93
Задоволено
34
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
6
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
15
Всього:
148