Звернення громадян
За формою надходження:
За допомогою засобів телефонного зв'язку
11
На особистому прийомі
1
Поштою (електронною поштою)
90
Через засоби масової інформації
57
Через органи влади
62
Всього:
221
За видом:
Заява (клопотання)
139
Пропозиція (зауваження)
24
Скарга
58
Всього:
221
За ознакою:
Неодноразове
12
Первинне
194
Повторне
15
Всього:
221
За категорією автора:
Інвалід II групи
4
Інвалід IІI групи
8
Інвалід Великої Вітчизняної війни
1
Інвалід війни
3
Інші категорії
185
Багатодітна сім'я
5
Дитина війни
2
Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи
1
Учасник бойових дій
2
Учасник війни
9
Фізична особа
1
Всього:
221
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
153
Безробітний
4
Військовослужбовець
2
Державний службовець
3
Підприємець
4
Пенсіонер
28
Працівник бюджетної сфери
5
Робочий
18
Селянин
1
Учень, студент
3
Всього:
221
За населенним пунктом:
БАРИШІВКА
1
ВИСОКЕ
1
ВИШНЕВЕ
1
ГЛУХІВ
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
1
ЖИРОВА
1
ЗАПОРІЖЖЯ
2
КИЇВ
17
КРИНИЧКИ
1
ЛЬВІВ
2
НІКОПОЛЬ
2
НОВА БОРОВА
1
НОВЕ ЗАПОРІЖЖЯ
1
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ
1
Не вказано
178
ПЕРШОТРАВЕНКА
1
ПРИЛУКИ
1
СТЕПАНІВКА
1
СУМИ
1
ТРИПІЛЛЯ
1
ХАРКІВ
4
ЧЕРКАСИ
1
Всього:
221
За напряком питання:
Інше
5
Діяльність центральних органів виконавчої влади
13
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
1
Житлова політика
2
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
37
Комунальне господарство
2
Праця і заробітна плата
28
Соціальний захист
1
Транспорт і зв'язок
134
Всього:
223
Результати розгляду:
Дано роз'яснення
135
Задоволено
6
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
36
Всього:
177