Звернення громадян
За формою надходження:
Від інших органів, установ, організацій
2
За допомогою засобів телефонного зв'язку
10
На особистому прийомі
4
Поштою (електронною поштою)
88
Через засоби масової інформації
25
Через органи влади
91
Всього:
220
За видом:
Заява (клопотання)
167
Пропозиція (зауваження)
13
Скарга
40
Всього:
220
За ознакою:
Неодноразове
19
Первинне
176
Повторне
25
Всього:
220
За категорією автора:
Інвалід I групи
2
Інвалід II групи
5
Інвалід IІI групи
5
Інші категорії
189
Багатодітна сім'я
4
Учасник бойових дій
4
Учасник війни
5
Учасник ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС
2
Фізична особа
4
Всього:
220
За соціальним станом авторів звернень:
Інші
179
Безробітний
2
Військовослужбовець
1
Підприємець
4
Пенсіонер
18
Працівник бюджетної сфери
2
Робочий
13
Учень, студент
1
Всього:
220
За населенним пунктом:
ГЛЕВАХА
1
КИЇВ
5
КРИВИЙ РІГ
1
КРИЖАНІВКА
1
МАРГАНЕЦЬ
1
МИКИТИНЦІ
1
МИНАЙ
1
Не вказано
206
ХАРКІВ
3
Всього:
220
За напряком питання:
Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації
1
Інше
2
Діяльність місцевих органів виконавчої влади
1
Діяльність центральних органів виконавчої влади
7
Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій
9
Екологія та природні ресурси
1
Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян
46
Комунальне господарство
3
Культура та культурна спадщина, туризм
1
Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
1
Праця і заробітна плата
31
Транспорт і зв'язок
115
Всього:
218
Результати розгляду:
Вирішено позитивно (вжито заходів)
1
Дано роз'яснення
39
Задоволено
3
Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”
2
Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”
18
Всього:
63