Міністерство інфраструктури України


Чинні будівельні норми

1) ДБН А.1.1-1-2009 - Система нормування та стандартизації у будівництві.Основні положення 

 • ДБН А.1.1-1-2009 (Зміна № 1) - Система нормування та стандартизації у будівництві.Основні положення 

2) ДБН А.1.1-94:2010 - Проектування будівельних конструкції за Єврокодами. Основні положення

 • ДБН А.1.1-94:2010 (Зміна № 1) - Проектування будівельних конструкції за Єврокодами. Основні положення    
 • ДБН А.1.1-94-2010 (Зміна № 2) - Проектування будівельних конструкції за Єврокодами. Основні положення

3) ДБН А 2.1-1-2008 - Інженерні вишукування  для будівництва

4) ДБН А.2.2-1:2021 - Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 

5) ДБН А.2.2-3:2014 - Склад та зміст проектної документації на будівництво

 • ДБН А.2.2-3:2014 (Зміна № 1) - Склад та зміст проектної документації на будівництво 
 • ДБН А.2.2-3:2014 (Зміна № 2) - Склад та зміст проектної документації на будівництво

6) ДБН А.2.2-14:2016 - Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітекткри та містобудування  

 • ДБН А.2.2-14:2016 (Зміна № 1) - Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітекткри та містобудування 

7) ДБН А.3.1-9:2015 - Захисні споруди цивільного захисту.Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об'єктів 

8) ДБН А.3.2-2-2009 - Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

9) ДБН Б.1.1-5-2007 - I-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на особливий період у містобудівній документації (ДСК).   II-частина Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації

10) ДБН  Б.1.1-13:2021 - Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях

11) ДБН  Б.1.1-14:2021 - Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні

12) ДБН  Б.1.1-16:2013 - Склад та зміст містобудівного кадастру 

13) ДБН Б.2.2-1-2008 - Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

14) ДБН Б.2.2-3:2021 - Склад та зміст історико-архитектурного опорного плану населенного пункту 

15) ДБН Б.2.2-5:2011 - Благоустрій територій 

 • ДБН Б.2.2-5:2011 (Зміна № 1) - Благоустрій територій
 • ДБН Б.2.2-5:2011 (Зміна № 2) - Благоустрій територій
 • ДБН Б.2.2-5:2011 (Зміна № 3) - Благоустрій територій

16) ДБН Б.2.2-6:2013 - Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту 

17) ДБН Б.2.2-12:2019 - Планування та забудова територій 

18) ДБН В.1.1-1-94  - Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах 

19) ДБН В.1.1-7:2016 - Пожежна безпека об'єктів будівництва.Загальні вимоги

20) ДБН В.1.1-24-2009 - Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

21) ДБН В.1.1-25-2009 - Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

22) ДБН В.1.1-31:2013 - Захист територій, будинків і споруд від шуму 

23) ДБН В.1.1-45:2017 - Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах.Загальні положення

24) ДБН В.1.1-46:2017 - Інженерний захист територій ,будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення.

25) ДБН В.1.2-2:2006 - Навантаження і впливи. Норми проектування

 • ДБН В.1.2-2:2006 (Зміна № 1) - Навантаження і впливи. Норми проектування 
 • ДБН В.1.2-2:2006 (Зміна № 2) - Навантаження і впливи. Норми проектування 

26) ДБН В.1.2-4:2019 - Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

27) ДБН В.1.2-5:2007 - Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів 

28) ДБН В.1.2-6:2021 - Основні вимоги до будівель і споруд.  МЕХАНІЧНИЙ ОПІР ТА СТІЙКІСТЬ

29) ДБН В.1.2-7 :2021 - Основні вимоги до будівель і споруд. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

30) ДБН В.1.2-8:2021 - Основні вимоги до будівель і споруд. ГІГІЄНА ЗДОРОВ"Я ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 

31) ДБН В.1.2-9: 2021 - Основні вимоги до будівель і споруд. БЕЗПЕКА І ДОСТУПНІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ

32) ДБН В.1.2-10:2021 - Основні вимоги до будівель і споруд. ЗАХИСТ ВІД ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ

33) ДБН В.1.2-11:2021 - Основні вимоги ло будівель і споруд. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

34) ДБН В.1.2-14:2018 - Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

 • ДБН В.1.2-14:2018 (зміна № 1) - Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд

35) ДБН В.1.2-15-2009 - Навантаження та впливи. Мости та труби

36) ДБН В.1.3-2-2010 - Геодезичні роботи у будівництві 

 • ДБН В.1.3-2-2010 (Зміна № 1) - Система забеспечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геоднзичні роботи у будівництві

37) ДБН В.2.1-10:2018 - Основи і фундаменти будівель та споруд.Основні положення

38) ДБН В.2.2-1-95  - Будівлі і споруди для тваринництва 

39) ДБН В.2.2-3:2018 - Будинки і споруди. Заклади освіти

 • ДБН В.2.2-3:2018 (Зміна № 1) - Будинки і споруди. Заклади освіти

40) ДБН В.2.2-4:2018 - Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

 • ДБН В.2.2-4:2018 (Зміна № 1) - Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

41) ДБН В.2.2-9:2018 - Громадські будинки та споруди. Основні положення

 • ДБН В.2.2-9 :2018  (Зміна № 1) - Громадські будинки та споруди. Основні положення

42) ДБН В.2.2-10:2022 - ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ"Я.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

43) ДБН В.2.2-11-2002 - Підприємства побутового обслуговування. Основні положення 

44) ДБН В.2.2-12-2003 - Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції 

45) ДБН В.2.2-13-2003 - Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

 • ДБН В.2.2-13-2003 (Зміна № 1) - Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

46) ДБН В.2.2-15:2019 - Житлові будинки. Основні положення  

 • ДБН В.2.2-15:2019 (Зміна № 1) - Житлові будинки. Основні положення     

47) ДБН В.2.2-16:2019 - Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади 

48) ДБН В.2.2-18:2007 - Заклади соціального захисту населення

 • ДБН В.2.2-18:2007 (Зміна № 1) - Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
 • ДБН В.2.2-18:2007 (Зміна № 2) - Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення 

49) ДБН В.2.2-20:2008 - Будинки і споруди . Готелі

 • ДБН В.2.2-20:2008 (Зміна № 1) - Будинки і споруди . Готелі

50) ДБН В.2.2-23-2009 - Підприємства торгівлі

 • ДБН В.2.2-23:2009 (Зміна № 1) - Підприємства торгівлі

51) ДБН В.2.2-25:2009 - Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

 • ДБН В.2.2-25:2009 (Зміна № 1) - Підприємства харчування. (заклади ресторанного господарства) 
 • ДБН В.2.2-25:2009 (Зміна № 2) - Підприємства харчування. (заклади ресторанного господарства)

52) ДБН В.2.2-26-2010 - Будинки і споруди. Суди

 • ДБН В.2.2-26-2010 (Зміна № 1) - Будинки і споруди. Суди

53) ДБН В.2.2-28-2009 - Будинки адміністративного та побутового призначення

54) ДБН В.2.2-40:2018 - Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

 • ДБН В.2.2-40:2018 (Зміна № 1) - Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

55) ДБН В.2.2-41:2019 - Висотні будинки 

56) ДБН В.2.2-42:2021 - Будівлі та споруди. Споруди холодильніків. Основи проектування

57) ДБН В.2.2-43:2021 - Будівлі та споруди. Складські будівлі. Основні положення

58) ДБН В.2.3-4:2015 - Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво 

 • ДБН В.2.3-4:2015  (Зміна № 1) - Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво 
 • ДБН В.2.3-4:2015  (Зміна № 2) - Автомобільні дороги. Частина І. Проектування Частина II. Будівництво 

59) ДБН В.2.3-5:2018  - Вулиці та дороги населених пунктів

 • ДБН В.2.3-5:2018 (Зміна № 1) - Вулиці та дороги населених пунктів 

60) ДБН В.2.3-6-2009 - Мости та труби. Обстеження та випробування 

61) ДБН В.2.3-7:2018 - Метрополітени.  

62) ДБН В.2.3-14:2006 - Мости та труби. Правила проектування 

63) ДБН В.2.3-15:2007 - Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів 

 • ДБН В.2.3-15:2007 (Зміна № 1) - Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів 
 • ДБН В.2.3-15:2007 (Зміна № 2) - Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 • ДБН В.2.3-15:2007 (Зміна № 3) - Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

64) ДБН В.2.3-18-2007 - Трамвайні  та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

 • ДБН В.2.3-18-2007 (Зміна № 1) - Трамвайні  та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 • ДБН В.2.3-18-2007 (Зміна № 2) - Трамвайні  та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
 • ДБН В.2.3-18-2007 (Зміна № 3) - Трамвайні  та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування

65) ДБН В.2.3-19:2018 - Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування 

66) ДБН В.2.3-22-2009 - Мости та труби. Основні вимоги проектування

67) ДБН В.2.3-26-2010 - Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування

68) ДБН В.2.4-1-99 - Меліоративні системи та споруди 

69) ДБН В.2.4-2-2005 - Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

 • ДБН В.2.4-2-2005  (Зміна № 1) - Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування 
 • ДБН В.2.4-2-2005  (Зміна № 2) - Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування 

70) ДБН В.2.4-3-2010 - Гідротехнічні споруди. Основні положення 

71) ДБН В.2.4-4-2010 - Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування.

72) ДБН В.2.4-5:2012 - Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина 1 Проектування. Частина 2 Будівництво

73) ДБН В.2.5-16-99 - Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж 

74) ДБН В.2.5-20:2018 - Газопостачання 

 •  ДБН В.2.5-20:2018 (Зміна № 1) - Газопостачання 

75) ДБН В.2.5-22-2002 - Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою

76) ДБН В.2.5-23-2010 - Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 

77) ДБН В.2.5-24:2012 - Електрична кабельна система опалення 

78) ДБН В.2.5-28-:2018 - Природне і штучне освітлення 

79) ДБН В.2.5-39:2008 - Теплові мережі

 • ДБН В.2.5-39:2008 (Зміна № 1) - Теплові мережі

80) ДБН В.2.5-41-2009 - Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

81) ДБН В.2.5-56:2014 - Системи протипожежного захисту

 • ДБН В.2.5-56:2014 (Зміна № 1) - Системи протипожежного захисту

82) ДБН В.2.5-64:2012 - Внутрішній водопровод та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

 • ДБН В.2.5-64:2012 (Зміна № 1) - Внутрішній водопровод та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

83) ДБН В.2.5-67:2013 - Опалення, вентиляція та кондиціонування

84) ДБН В.2.5-74:2013 - Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування 

 • ДБН В.2.5-74:2013 (Зміна № 1) - Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування    

85) ДБН В.2.5-75:2013 - Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

 • ДБН В.2.5-75:2013  (Зміна № 1) - Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

86) ДБН В.2.5-76:2014 - Автоматизовані системи ранього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

 • ДБН В.2.5-76:2014 (Зміна № 1) - Автоматизовані системи ранього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення

87) ДБН В.2.5-77:2014 - Котельні

 • ДБН В.2.5-77:2014 (Зміна № 1) - Котельні 

88) ДБН В.2.6-31:2021 - ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ

89) ДБН В.2.6-33:2018 - Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування

90) ДБН В.2.6-98:2009 - Бетонні та залізобетонні конструкції.  Основні положення

 • ДБН В.2.6-98:2009 (Зміна № 1) - Бетонні та залізобетонні конструкції.  Основні положення

91) ДБН В.2.6-160:2010 - Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення

 • ДБН В.2.6-160:2010 (Зміна № 1) - Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення.

92) ДБН В.2.6-161:2017 - Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції. Основні положення.

93) ДБН В.2.6-162:2010 - Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення.

 • ДБН В.2.6-162:2010 (Зміна № 1) - Конструкції будинків і споруд. Кам'яні та армокам'яні конструкції. Основні положення.

94) ДБН В.2.6-165:2011 - Алюмінієві конструкції. Основні положення

95) ДБН В.2.6-198:2014 - Сталеві конструкції. Норми проектування

 • ДБН В.2.6-198:2014 (Зміна № 1) - Сталеві конструкції. Норми проектування

96) ДБН В.2.6-220:2017 - Покриття будівель і споруд

97) ДБН В.2.6-221:2021 - Конструкції силосів сталевих з гофрованою стінкою для зерна  Основні положення  

98)  ДБН В.1.2-12-2008 - БУДІВНИЦТВО В УМОВАХ УЩІЛЬНЕНОЇ ЗАБУДОВИ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

99) ДБН В.2.2-2-95 - Теплиці і парники 

100) ДБН В.2.2-5-97 - "Захисні споруди цивільного захисту" (назва з урахуванням зміни №3)

101) ДБН В.2.2-7-98 - Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин

102) ДБН В.2.2-8-98 - Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна 

103) ДБН В.2.2-14:2004Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними

104) ДБН В.1.1-12:2014 - Будівництво в сейсмічних районах України

105) ДБН В.2.3-27:2023 «Тунелі. Норми проєктування»
Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/content/chinni-budivelni-normi.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове