Міністерство інфраструктури України


Департамент комунальних послуг

Структура підрозділу
 
 

 

Контакти:

Директор Департаменту

Хоцянівська Наталія Володимирівна
351-46-02

Заступник директора Департаменту – начальник відділу тарифної політики та моніторингу

Кравченко Наталія Олександрівна
351-46-03

Начальник відділу забезпечення функціонування підприємств комунального господарства

Помінчук Святослав Анатолійович
351-46-25

Заступник директора Департаменту – начальник відділу теплопостачання

Ведмідь Андрій Станіславович
351-46-12

Начальник відділу водопровідно-каналізаційного господарства

Перегінчук Ірина Тарасівна
351-46-21

Начальник відділу поводження з побутовими відходами та комунальним обслуговуванням

Новікова Діана Євгеніївна
351-46-19

Начальник відділу нормативно-методичного забезпечення підприємств ЖКГ

Васильківська Олена Валеріївна
351-46-60

З питань організації діловодства у Департаменті:

Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення підприємств ЖКГ

Назарова Наталія Вікторівна
351-46-59

 

Функції Департаменту

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритети та здійснює заходи щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах: житлово-комунального господарства, надання послуг з управління побутовими відходами, з питань ціно-, тарифоутворення на підприємствах ЖКГ;

2) здійснює відповідно до законодавства: моніторинг та оцінку результативності реалізації, Державної цільової економічної програми енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів підтримки підприємств водопостачання та водовідведення, підготовку та подання відповідних звітів Кабінету Міністрів України;

3) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також забезпечує в установленому порядку їх погодження та прийняття, зокрема, на виконання міжнародних договорів України;

4) забезпечує затвердження нормативно-правових актів з питань: контролю у сфері житлово-комунального господарства;

5) розробляє та бере участь у розробленні порядків, стандартів, норм і правил у сфері житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

6) здійснює аналіз нормативно-правових та інших актів у сферах комунальних послуг, поховання та похоронної справи, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, з питань ціно-, тарифоутворення на підприємствах ЖКГ з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування таких актів, розробляє пропозиції щодо їх вдосконалення;

7) забезпечує у межах компетенції внесення змін, скасування нормативно-правових актів у сферах, що належать до компетенції Департаменту;

8) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;

9) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:  порядку формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються  органами місцевого самоврядування;

10) розробляє та бере участь у забезпеченні  заходів, спрямованих на формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту;

11) забезпечує здійснення заходів щодо відновлення систем життєзабезпечення громад на деокупованих територіях України;

12) готує експертні висновки до законопроектів, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України з питань, що належать до компетенції Департаменту;

13) визначає пріоритетні завдання реформування і розвитку сфер комунальних послуг, поховання та похоронної справи, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій, з питань ціно-, тарифоутворення на підприємствах ЖКГ на підставі аналізу статистичних показників функціонування цих сфер, визначення стратегії розвитку цих сфер;

14) проводить економічний аналіз складових цін/тарифів на житлово-комунальні послуги; здійснює аналіз рівня та динаміки зростання тарифів на комунальні послуги; здійснює прогнозні розрахунки рівня тарифів на комунальні послуги в залежності від зміни основних складових цих тарифів;

15) готує пропозиції щодо порядку встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг;

16) здійснює аналіз стану оплати праці на підприємствах ЖКГ, надає пропозиції щодо реформування системи оплати праці на підприємствах ЖКГ у сфері комунальних послуг;

17) бере участь у розробленні річних фінансових та інвестиційних планів, а також інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства, та здійснення контролю за їх виконанням;

18) забезпечує затвердження форм звітності про оперативну діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

19) здійснює організаційне, науково-технічне забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку сфер комунальних послуг, поховання та похоронної справи, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій;

20) надає в межах компетенції пропозиції до орієнтовного плану законопроєктних робіт Кабінету Міністрів України, а також звіту про його виконання;

21) бере участь, у межах компетенції, у підготовці позиції (погодження та надання пропозицій до проєктів висновків) щодо проєктів нормативно-правових актів та проектів документів державної політики, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готуються іншими структурними підрозділами міністерства або іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, а також готує в межах компетенції зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України;

22) бере участь в межах компетенції у заходах щодо дерегуляції господарської діяльності у сфері комунальних послуг;

23) бере участь в межах компетенції у формуванні регуляторної політики у сфері комунальних послуг;

24) готує пропозиції щодо формування прогнозних балансів споживання теплової енергії. 
Адреса цієї сторінки: http://mtu.gov.ua/content/departament-komunalnih-poslug.html
При використанні матеріалів посилання на джерело - обов'язкове