Для людей
з порушенням зору

    Про нас    Підвідомчі організації    Автодорожний комплекс    ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"
Версiя для друку


ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут"

ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" є підприємством, діяльність якого носить загальнодержавне стратегічне значення для забезпечення конкурентоспроможності, сталого збалансованого розвитку в сучасних умовах та ефективного функціонування транспортного сектору, а також суміжних галузей економіки України, зокрема, машинобудування, забезпечення належної якості транспортних послуг, захисту населення від техногенного впливу, небезпечних транспортних засобів, на засадах і відповідно до вимог міжнародних договорів України, з метою підвищення рівня життя громадян.

Робота підприємства зосереджена над:
- розвитком та вдосконаленням наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни;
- зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив;
- роботою як головної організації Мінінфраструктури України зі стандартизації;
- координацією діяльності з впровадження на автомобільному транспорті цифрових тахографів, забезпечення обігу карток до них, що потребує інтеграції організаційної структури, баз даних та в цілому політики безпеки до загальноєвропейської системи убезпечення дорожнього руху та охорони праці.

На сьогодні інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції транспортної системи України та ЄС. Курс на європейську інтеграцію визначив необхідність проведення робіт щодо адаптації транспортного законодавства до міжнародного права, вступу до міжнародних транспортних організацій. Інститут розробляє проекти з вирішення комплексних транспортних проблем, концепції та програми розвитку автомобільного транспорту, безпеки перевезень, енергоефективності, виконує науково-дослідні роботи з розвитку національної частини мережі міжнародних транспортних коридорів, бере участь у реалізації Транспортної стратегії України до 2020 р.

Технічна політика у галузі автомобільного транспорту здійснює формування умов, сприятливих для ефективного технічного розвитку галузі, зокрема:
- цілей (досягнення через застосування конкретних методів);
- форм (впровадження досконаліших передових надбань розвитку галузі );
- методів регулювання (прямих і не прямих).

Початковим етапом формування технічної політики є визначення державних пріоритетів розвитку автомобільної галузі. Виходячи з пріоритетних напрямів, розробляють систему заходів, яку реалізують усіма методами державного регулювання.

Складовою технічної політики є підтримка міжнародного технічного співробітництва.

Впровадження інноваційного потенціалу у галузі автомобільного транспорту за допомогою механізму макроекономічного регулювання технічних та інноваційних процесів

До функцій технічної політики у сфері автомобільного транспорту належать:
- розроблення (нормативно правових актів НПА);
-обґрунтування (розроблених, прийнятих НПА);
- ресурсне забезпечення (визначає й організовує численні види діяльності, які конкретизуються у відповідних процесах).

Веб-сайт Інституту - http://www.insat.org.ua/

 


{#HTML_FILES#}